MİSYON

“Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu” olarak sektörün tüm segmentlerini aynı çatı altında toplamak suretiyle, sektörün temsilcisi ve öncü kurumu olmak. 

VİZYON

Kurulduğu günden beri oluşturduğu sektörel bilgi birikimi ve tecrübeyi kullanarak, dünyadaki en önemli sektörel oluşumlar arasında yer almak. 

AMAÇLAR/HEDEFLER

  • Gayrimenkul sektörünün gelişimi için çözümler üretmek ve sektörün kurumsallaşmasını hızlandırmak,
  • Türk Gayrimenkul Sektörünün yurtdışına açılan penceresi olmak ve uluslar arası platformlarda Türkiye’yi temsil etmek, dış piyasalarda etkinliğimizin arttırılması için ihtiyaç duyulan koordinasyonu sağlamak,
  • Sektörün tüm alt segmentleriyle ilgili konularda standartlar oluşturmak,
  • Gayrimenkul sektörü ile ilgili düzenlemelerin dizayn edilmesinde etkin rol oynamak
  • Şehirleşme sürecinde çağdaş ve uygar kent unsurlarının oluşmasına katkıda bulunmak,
  • Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlikler ile sinerjik işbirliği ve işbölümü ortamları oluşturmak
  • Sektörde iletişim ve bilgi alışverişini arttırmak ve koordinasyon sağlamaktır.
  • Sektörün ihtiyaç duyduğu veri sistemini ve ileri düzey data havuzunu oluşturmak, güncellemek ve sektörle paylaşmak.

GYODER ETKİNLİK TAKVİMİ

GYODER ÜYELİK

Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu GYODER’e yeni üye olmak için gerekli bilgileri buradan öğrenebilirsiniz

ÜYELİK