EĞİTİMLER

ÖNCEKİ SAYFA

GEÇMİŞ EĞİTİMLER

Mart 2018

20

Hukuki Boyutuyla Gayrimenkul Yatırım Fonları Uygulaması Eğitimi

 

Neden Bu Eğitime Katılmalısınız?

Gayrimenkul yatırım fonları hayatımıza girdiği tarihten bu yana kurum ve kuruluşlar tarafından genel ve özel nitelikte çeşitli fonların kuruluşu yapıldı. Gayrimenkul yatırım fonları halen özellikle inşaat ve konut sektörüne ciddi katkı yapma potansiyelini taşımaktadır. Bu eğitim ile gayrimenkul yatırım fonuna ilişkin gelen bilgi ile birlikte, bugüne kadar olan uygulama ve piyasa örneklerini değerlendirme ve gayrimenkul yatırım fonunun piyasanın ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmesine hizmet edecek önerileri hukuki boyutuyla tartışma fırsatı bulacaksınız.

 

 

Kimler Bu Eğitime Katılmalı?

 

 

Gayrimenkul ve finans sektöründe çalışan veya hizmet veren şirketlerin çalışanları, yöneticileri ve hukukçuları ile sermaye piyasası araçları ve gayrimenkulün finansal boyutuna ilgi duyan tüm profesyoneller ve danışmanlar bu eğitime katılabilirler.

Eğitmenler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Kontenjanımız 25 kişi ile sınırlıdır.

 

NOT: 19 Mart, Pazartesi günü eğitim kaydı için son gündür.

 

DETAYLI BİLGİ

Şubat 2018

27

Varlık Yönetimi Eğitim Semineri

 

Neden Bu Eğitime Katılmalısınız?

Ülkemizin içinde bulunduğu gayrimenkul geliştirme pazarı, artan ürün çeşitliliği ve piyasa derinliği ile birlikte yakın gelecekte özellikle ticari gayrimenkuller için yatırım pazarı haline gelecek. Bu aşamada özellikle kurumsal yatırımcıların gereksinimi olan ve piyasadaki ürün, kullanıcı, fiyat dengeleri, pazar özellikleri ve yerel/uluslararası stratejik karar alma süreçlerini bilen varlık yöneticilerinin önemi ortaya çıkacak. Eğitim varlık yönetimine giriş özelliğini taşıyor.

 

 

Kimler Bu Eğitime Katılmalı?

 

 

Gayrimenkul ve finans sektöründe çalışan veya hizmet veren şirketlerin çalışanları, yöneticileri ile gayrimenkul sektöründeki tüm profesyoneller bu eğitime katılabilirler.

Eğitmen hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Kontenjanımız 25 kişi ile sınırlıdır.

 

NOT: 26 Şubat, Pazartesi günü eğitim kaydı için son gündür.

 

DETAYLI BİLGİ

Ocak 2018

31

Bina Tamamlama Sigortası Eğitim Semineri

 

Neden Bu Eğitime Katılmalısınız?

 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ön Ödemeli Konut Satışı düzenlemesinde bahsi geçen Bina Tamamlama Sigortası, konut sahibi olmak isteyenlerin ön ödemeli konut satışı yoluyla edindiği ev için geliştirici firmaya anahtar tesliminden önce yaptığı ödemeleri teminat altına alan bir garanti sözleşmesidir.

Bina Tamamlama Sigortası’nın Türkiye’deki ilk poliçesi, Rosenberg & Parker Türkiye’nin aracılığında imzalandı. Bir Kefalet Sigortası türü olan Bina Tamamlama Sigortası ile ilgili projeden konut sahibi olmak isteyenler konutları teslim alıp alamayacakları endişesi yaşamayacaklar.

 

Bu eğitim semineri ile Rosenberg & Parker Türkiye CEO’su Meltem Gezen tarafından Bina Tamamlama Sigortası’nın kapsamı, koşulları, uygulama esasları ve temini hakkında bilgi aktarımı hedeflenmektedir.

Bina Tamamlama Sigortası’nın Türkiye’deki ilk poliçesi ile ilgili basın bülteni için tıklayınız.

 

Kimler Bu Eğitime Katılmalı?

 

 

Eğitim, tüm geliştirici şirketlerin hukuk, finans ve operasyon departmanlarında çalışan kişiler ile şirket yöneticileri/personeli, avukatlar ve stajyer avukatlara faydalı olacaktır.

Eğitmen hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Kontenjanımız 25 kişi ile sınırlıdır.

 

NOT: 30 Ocak, Salı günü eğitim kaydı için son gündür.

 

DETAYLI BİLGİ

Ocak 2018

25

Sürdürülebilirlik Çağı’nda Rekabetten Çıkış Yolu

 

Globalizm ile rekabetin kuralları değişti, daha da sertleşti. Ürün ve hizmet süreçleri benzeştikçe karlılıklar azaldı. Kaynakların hızla tükendiği günümüzde hayatına devam etme çabası içinde olan şirketler; itibar riskleri bir tarafa, kaliteli çalışan kaybı ile karşı karşıya. Teknoloji bir çare gibi gözükse de istihdama etkisiyle topumsal bir sorun haline gelmeden; çıkış yolunu bulmak, hiçbir şirketin tek başına üstesinden gelemeyeceği derecede kritik düzeyde. O zaman ne yapılacak? Bu süreçten birlikte çıkış için nasıl bir işleyiş, iletişim ve düzene ihtiyaç var? Bu eğitim ile; sürdürülebilirlik kapsamında global düzeyde ele alınan konular ve iletişiminde karşılaşılan olumlu, olumsuz süreçler hakkında bilgi sahibi olacak ve işinizi yeniden tarifleme konusunda bilgilerinizi tazeleme fırsatı yakalayacaksınız.

 

DETAYLI BİLGİ

Ocak 2018

23

Gayrimenkulde Dijital Pazarlama

 

Tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de başarılı olmanın kuralları günümüzde çok değişti. Bu değişimin odak noktasında hiç kuşkusuz dijital teknolojilerdeki baş döndürücü hızla yaşanan dönüşüm var. Dijital dünyanın, gayrimenkul alanında özellikle önümüzdeki dönemde önemli bir paya sahip olacağı kesin gibi. Ve hiç şüphesiz ki, kıyasıya rekabet içinde olan firmaların bu yeni pazarlama yöntemlerine vakit geçirmeden dahil olması ve digital dünyadaki her gün yenilenen yöntemlere adapte olması gerekmekte. Bu eğitim ile dijital pazarlama yöntemleri ile ilgili bilgilenme veya bilgilerinizi tazeleme fırsatı bulacaksınız.

 

DETAYLI BİLGİ

Aralık 2017

20

PROGRAMATİK REKLAMCILIK Eğitim Semineri

 

 

GYODER Akademi’nin bu ay sektör profesyonelleri ile buluşturmayı planladığı “PROGRAMATİK REKLAMCILIK”, aslında dünyada ve ülkemizde hızla büyümekte olan ve basit manada “otomatize hale gelmiş reklam alışverişi” anlamına gelen bir REKLAM OTOMASYONU’dur.

 

Son yıllarda özellikle gayrimenkul alanındaki reklamlarda da yoğun olarak kullanılmaya başlanan Programatik Reklamcılık üzerine kurguladığımız bu eğitimimizde “gerçek ekranlar üzerinden bir workshop” da olacağından sadece teorik değil, pratik bilgi de katılımcılara aktarılacaktır.

 

Eğitimimizde özellikle programatik reklamcılık terimleri ve yeni reklamcılık teknolojileri (DSP, SSP, Ad Exchange, DMP, data marketplace, brand safety, ad fraud, viewability vs.) anlatılacak, programatik ekosistem ve veriye dayalı reklamcılık hakkında çok detaylı bilgiler verilecektir.

 

DETAYLI BİLGİ

Aralık 2017

08

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu’nun İşveren Açısından Getirdiği Yenilikler

 

İş Mahkemeleri, Sil Baştan!

 

İş yargılamasında radikal değişiklikler içeren yeni İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanarak kısmen yürürlüğe girmiştir.

 

Özellikle bir takım iş davalarında, arabuluculuk kurumuna müracaat etmenin dava şartı olması, zamanaşımı süreleri, mahkeme kararlarına karşı kanun yollarına başvuru başta olmak üzere yürürlükteki iş hukuku mevzuatında köklü değişiklilerle, uygulamaya yönelik ezber bozan yenilikler gündeme gelmiştir.

 

"Yeni iş mahkemeleri yasasının işveren açısından getirdiği yenilik ve değişiklikler" konulu eğitimimiz ile değişikliğin işveren açısından getirdiği yenilikler ile yasal süreçlere ilişkin değişiklikler genel bir çerçeve ile ele alınarak uygulamaya nasıl etki edeceği üzerinde bilgilendirme yapılacaktır.

 

DETAYLI BİLGİ

Kasım 2017

28

Müşteri Memnuniyetinin Beş Temel İlkesi Eğitim Semineri

Müşteri memnuniyeti yaklaşımı, “müşteri velinimettir” sözünden daha derin, planlı bir duyarlılığı gerektiriyor. Küreselleşme dalgaları ile birlikte, ticari hayatta oyunun kuralları bir hayli değişti, hâlâ değişmekte. Diğer sektörlerde olduğu gibi, gayrimenkul sektöründe de “müşteri odaklılık” anlayışının, “mazeret dili” yerine “müşteri memnuniyeti dili”nin etkin kullanımının ve müşteriye, mesafelerden bağımsız olarak nasıl dokunulabilindiğinin ele alınması büyük değer taşıyor.

“Müşteri Memnuniyetinin Beş Temel İlkesi” başlıklı seminerimizde, günümüz iş dünyasının getirdikleri ve gerektirdikleri üzerinden müşteri memnuniyetini geliştirmeye, sürdürülebilir kılmaya yönelik birbirinden önemli beş ilkeyi ele alacak, etkili müşteri ilişkisi uygulamalarının ipuçlarını değerlendireceğiz.

DETAYLI BİLGİ

Kasım 2017

02

Yeni İmar Mevzuatı Eğitim Semineri

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile, yaklaşık dört yıldır süren çoklu yönetmeliklere tabi olma dönemi kapandı. Devlet tarafından öncelikle daire sahiplerine, arsa sahiplerine ve inşaat sektörüne 1 Ekim 2017`ye kadar verilen uyum süresi sona erdi. Artık emsal dışı alanlar, parsel büyüklükleri, yollar, bina girişleri, cepheler, derinlikler, kotlar, bahçeler, taban alanı, katlar alanı, kat yükseklikleri, yapı piyesleri, çatılar ve yapı izinleri gibi yapılaşma unsurları bu yeni Yönetmeliğe göre belirleniyor.

 

Bu eğitim seminerinde 1 Ekim 2017 tarihinden sonraki yapılaşma düzenini ve yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği gereğince yaşanacak değişiklikleri irdeleyeceğiz.

DETAYLI BİLGİ

Ekim 2017

25

Gayrimenkulün Vergisel Boyutu Eğitim Semineri

Krizler altında sektör olarak zaman zaman yavaşlasa da pek çok kişi tarafından hala ilk ve en güvenilir yatırım aracı olarak görülen gayrimenkul sektörünün önemli oyuncuları olan kurumsal ve bireysel arsa sahipleri, geliştiriciler, inşaat şirketleri, bireysel ve kurumsal yatırımcılar piyasasını çok iyi bildikleri gayrimenkulden sağladıkları/sağlayacakları faydayı maksimize ederken, konunun vergisel yönünü de ihmal etmemeliler. Yatırımla ilgili kararlar alınırken, işlemler yürütülürken konunun ticari yönü kadar önemli olan vergisel yönü de gerekli özenle ele alınabilirse daha sonra tespit edilmesi halinde oluşabilecek yüksek risklerin önlenmesinde ya da yönetilmesinde mükelleflere çok fazla fayda sağlayacaktır. Bu eğitimde gayrimenkul yatırımı aşama aşama ele alınarak her bir aşamadaki vergisel yükler/fırsatlar değerlendirilmeye çalışılacaktır.

DETAYLI BİLGİ

Şubat 2017

23

Geliştirme ve İnşaat Süreçlerinde Proje Yönetiminin Yeri ve Önemi Eğitim Semineri

Günümüzde özellikle gayrimenkul projelerinin geliştirme ve inşaat süreçleri başta olmak üzere proje yönetiminin, projelerin hedeflerine ulaşmasında etkisi/katkısı olduğu tüm sektör paydaşlarınca kabul görmektedir. Özellikle teslim odaklı olma konusunda hizmet alan ve veren tarafların birbirleriyle kooperatif çalışma metodolojisini geliştirememesi nedeniyle birçok durumda söz konusu hizmetten beklenen faydanın sağlanamadığı görülmektedir.

Projelerinizin hedeflenen kalite, bütçe ve sürelerde tamamlanabilmesi için proje yönetiminin tüm unsurlarının eksiksiz bir araya gelmesi ve bir uyum içerisinde hareket etmesi noktasında bilgilerinizi tazelemek, yeni yaklaşımlar hususunda bilgi sahibi olmak için bu eğitime katılmalısınız.

DETAYLI BİLGİ

Şubat 2017

01

Gayrimenkulde Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi Eğitim Semineri

Tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de başarılı olmanın kuralları günümüzde çok değişti. Bu değişimin odak noktasında hiç kuşkusuz dijital teknolojilerdeki başdöndürücü hızla yaşanan dönüşüm var. Dijital dünyanın, gayrimenkul alanında özellikle önümüzdeki dönemde önemli bir paya sahip olacağı kesin gibi. Ve hiç şüphesiz ki, kıyasıya rekabet içinde olan firmaların bu yeni pazarlama yöntemlerine vakit geçirmeden dahil olması ve digital dünyadaki her gün yenilenen yöntemlere adapte olması gerekmekte. Bu eğitim ile dijital pazarlama yöntemleri ve sosyal medya yönetimi ile ilgili bilgilenme veya bilgilerinizi tazeleme fırsatı bulacaksınız.

DETAYLI BİLGİ

Aralık 2016

22

09:30 - 12:30

Tesis Yönetimi Eğitim Semineri

Ülkemizde ekonominin en önemli lokomotiflerinden birisi olan gayrimenkul sektörü son 15 yıldır hızlı bir değişim içerisindedir. Bu değişim arsa kullanım şekillerini, gayrimenkul geliştiren firmaların yapısını, yerli/yabancı fonların iş yapma eğilimlerini, inşaat sektörünü, hem teknoloji hem de çalışan profili açısından, hukuki ihtiyaçları ve son kullanıcıyı, atacakları her adımda etkilemektedir. Son yıllarda geliştirilen projeler daha büyük metrekareli, farklı fonsiyonların bir arada bulunduğu kopleks yapılar haline dönüşmüştür. Gayrimenkul piyasasındaki rekabet sadece marka mimarisinin iyi olması ya da inşaat kalitesinin seviyesi ile yetinmeyip, son kullanıcı açısından projenin ekonomik ömrünün uzunluğu ve yatırımın geri dönüş hızı ile direk orantılı hale gelmiştir. Bu ekonomik ömürler ise projede uygulanacak tesis yönetimi hizmetleri stratejileri ile belirlenmektedir. Bu eğitim, gayrimenkul projelerinin ekonomik değerlerini stratejik, tasarım ve hukuki süreçlerden inceleyerek hem yatırımcının, hem de son kullanıcının geleceğini aydınlatmaktadır.  

DETAYLI BİLGİ

Aralık 2016

01

09:30 - 12:30

Taşınmaz (Gayrimenkul) Mevzuatı / Güncel Taşınmaz Sorunları Eğitim Semineri

Taşınmaz hukukuna ilişkin son günlerde değişen mevzuatla birlikte yaşanan güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak veya bilgilerinizi güncellemek ister misiniz?

DETAYLI BİLGİ

Kasım 2016

17

Gayrimenkulde Google Kampanya Yönetimi Eğitim Semineri

Tüm sektörlerde olduğu gibi Gayrimenkul sektöründe de başarılı olmanın kuralları günümüzde çok değişti. Bu değişimin odak noktasında hiç kuşkusuz dijital teknolojilerdeki başdöndürücü hızla yaşanan dönüşüm var. Dijital dünyanın, gayrimenkul alanında özellikle önümüzdeki dönemde önemli bir paya sahip olacağı kesin gibi. Ve hiç şüphesiz ki, kıyasıya rekabet içinde olan firmaların bu yeni pazarlama yöntemlerine vakit geçirmeden dahil olması ve digital dünyadaki her gün yenilenen yöntemlere adapte olması gerekmekte. Bu eğitim ile digital pazarlama yöntemlerinin belki de en önemlisi Google Kampanya Yönetimi ile ilgili bilgilenme veya bilgilerinizi tazeleme fırsatı bulacaksınız.

DETAYLI BİLGİ

Haziran 2016

09

Gayrimenkulde Dijital Pazarlama Süreci Eğitim Semineri

Tüm sektörlerde olduğu gibi Gayrimenkul sektöründe de başarılı olmanın kuralları günümüzde çok değişti. Bu değişimin odak noktasında hiç kuşkusuz dijital teknolojilerdeki başdöndürücü hızla yaşanan dönüşüm var. Dijital dünyanın, gayrimenkul alanında özellikle önümüzdeki dönemde önemli bir paya sahip olacağı kesin gibi. Ve hiç şüphesiz ki, kıyasıya rekabet içinde olan firmaların bu yeni pazarlama yöntemlerine vakit geçirmeden dahil olması ve digital dünyadaki her gün yenilenen yöntemlere adapte olması gerekmekte. Bu eğitim ile digital pazarlama yöntemleri ve kampanyaların etkin planlaması konularında bilgilenme fırsatı bulacaksınız.

DETAYLI BİLGİ

Nisan 2016

21

09:30 – 12:30

Gayrimenkul Hukuku Eğitim Semineri

GYODER Akademi gayrimenkul sektörünün profesyonellerine katkı sağlamaya yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor.
 

Gayrimenkul Hukuku Eğitim Semineri; sektör profesyonellerinin sık karşılaştıkları hukuki konularda yararlanabilecekleri; teori ve uygulamanın harmanlanarak anlatılacağı bir seminer olacak.
 

DETAYLI BİLGİ

Mart 2016

31

09:30 – 12:30

GYO Mevzuatı Eğitim Semineri

Gayrimenkul sektöründe mevzuatı itibariyle kurumsal şekilde faaliyet gösteren ve halka açık olmak zorunluluğu olan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları’nın mevzuatı ve işleyişi hakkında bilgi paylaşmak için oluşturulan bu eğitim sektörün tüm taraflarına hitap etmektedir.

DETAYLI BİLGİ

Mart 2016

03

09:30 – 12:30

Durgunluk Dönemlerinde Satış ve Pazarlama Eğitim Semineri

Günümüzde markalı projelerin çoğalmasıyla birlikte satışta kıyasıya rekabetin artmaya ve pazarlamada fark yaratanların öne çıkmaya başladığı görülüyor. Markalı konut pazarında artık pek çok kişi “pazarlamanın” öneminin farkında ve genel olarak yapılması gerekenleri de biliyor. Ancak, henüz pek çoğumuzun bilmediği bir kavram daha var: Durgunluk Dönemlerinde Projemizi Nasıl Pazarlarız ve Nasıl Satarız?

İnteraktif gerçekleşmesi hedeflenen bu eğitimde, durgunluk dönemlerinde, konut projelerinin nasıl pazarlanması gerektiği anlatılacak.

DETAYLI BİLGİ

Şubat 2016

25

09:30 – 13:00

Proje Finansmanına ve Konut Kredilerine Mikro Bakış

Konut, ülkemizde her dönem çok konuşulmuş ve her krizden en güvenli yatırım aracı olarak çıkmayı başarmıştır. Bunda ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olarak konut sektörünün desteklenmesinin yanı sıra, bireylerin kredilendirmesi konusunda büyük paya sahip bankaların da katkısı yadsınamaz düzeydedir.
 

Bankalar için konut kredisi neden önemlidir?
Bankalar konut kredi faizlerini hangi dinamiklere göre belirler?
Proje kredilerinin banka ve tüketiciler açısından farkı nedir?
 

Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası bu eğitimde bir bankacı gözüyle değerlendirilmeye çalışılacaktır.

DETAYLI BİLGİ

Şubat 2016

18

09:30 – 12:30

Durgunluk Dönemlerinde Satış ve Pazarlama Eğitim Semineri

Günümüzde markalı projelerin çoğalmasıyla birlikte satışta kıyasıya rekabetin artmaya ve pazarlamada fark yaratanların öne çıkmaya başladığı görülüyor. Markalı konut pazarında artık pek çok kişi “pazarlamanın” öneminin farkında ve genel olarak yapılması gerekenleri de biliyor. Ancak, henüz pek çoğumuzun bilmediği bir kavram daha var: Durgunluk Dönemlerinde Projemizi Nasıl Pazarlarız ve Nasıl Satarız?

İnteraktif gerçekleşmesi hedeflenen bu eğitimde, durgunluk dönemlerinde, konut projelerinin nasıl pazarlanması gerektiği anlatılacak.

DETAYLI BİLGİ

Ocak 2016

29

09:30 – 16:30

MBA in Real Estate 2016 Bahar Dönemi Kayıtları Başlıyor!

GYODER ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) işbirliği ile Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen gayrimenkul sektörüne yönelik "MBA in Real Estate" işletme yüksek lisans programı 2016 bahar dönemi kayıtları başlıyor.
 

DETAYLI BİLGİ

Ocak 2016

21

09:30 – 13:00

Gayrimenkulde Proje Geliştirme ve Örneklerle En Etkin Kullanım (Best-Use) Uygulamaları

Eğitimin İçeriği Nedir?

Bir gayrimenkul projesinde Pazar araştırması için izlenen yöntemler, karşılaştırmalı analizleri, rol model projeler , planlanan projeyi konumlandırma, en iyi kullanım için fizibilite yaklaşımları, finansal modelleme ve analizlere giriş.

 

DETAYLI BİLGİ

Aralık 2015

24

09:30 – 12:30

Gayrimenkulün Vergisel Boyutu Eğitim Semineri

Krizler altında sektör olarak zaman zaman yavaşlasa da pek çok kişi tarafından hala ilk ve en güvenilir yatırım aracı olarak görülen gayrimenkul sektörünün önemli oyuncuları olan kurumsal ve bireysel arsa sahipleri, geliştiriciler, inşaat şirketleri, bireysel ve kurumsal yatırımcılar piyasasını çok iyi bildikleri gayrimenkulden sağladıkları/sağlayacakları faydayı maksimize ederken, konunun vergisel yönünü de ihmal etmemeliler. Yatırımla ilgili kararlar alınırken, işlemler yürütülürken konunun ticari yönü kadar önemli olan vergisel yönü de gerekli özenle ele alınabilirse daha sonra tespit edilmesi halinde oluşabilecek yüksek risklerin önlenmesinde ya da yönetilmesinde mükelleflere çok fazla fayda sağlayacaktır. Bu eğitimde gayrimenkul yatırımı aşama aşama ele alınarak her bir aşamadaki vergisel yükler/fırsatlar değerlendirilmeye çalışılacaktır.

 

DETAYLI BİLGİ

Aralık 2015

15

09:30 - 16:30

Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımı ve Getiri Kapitalizasyonu Eğitim Semineri

 

EĞİTİM BAŞLIKLARI

 

Uygulama Alanları, Kira Kontratı Çeşitleri, Kira Tanımları, Gelecekteki Fayda Tanımları, İskonto Oranları Tanımları, Direkt Kapitalizasyon, Bileşik Faiz ve İskonto Faktörleri, Net Bugünkü Değer, İç Verim Oranı (IRR), Nakit Akışı Tahminleri, Değerleme Uzmanı İçin Çalışma Programı, Gelir Akışı Şekilleri, İskonto Modelleri, İskonto Edilmiş Nakit Akışı (DCF)

DETAYLI BİLGİ

Aralık 2015

10

09:30 – 12:30

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Semineri

Programda, “Üst ve Orta Düzey Yöneticiler ve Direktörler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verilecektir. Uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olan eğitim sonunda katılımcılara, alanında GYODER AKADEMİ sertifikası verilecektir.

DETAYLI BİLGİ

Kasım 2015

19

09:30 - 16:30

Gayrimenkul Finansmanı ve Yeni Enstrümanlar

Gayrimenkul sektörünün ekonomiye katkısı oldukça büyüktür. Gerek inşaat sektörü gerekse de inşaat yatırımlarının finansmanı önem arz etmektedir. Son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerin kaynağı büyük ölçüde özellikle bu finansman yöntemlerinin yanlış uygulanmasından kaynaklanmıştır. Sonuç olarak sektörün önemi ve hassasiyeti daha da artmıştır. Bu itibarla, bu eğitime katılarak gayrimenkul gibi uzun vadeli üretim ve geri dönüş süreci olan sektörün finansman yöntem ve çeşitlerini öğrenebilirsiniz.

DETAYLI BİLGİ

Ekim 2015

08

Uygulamadan Örneklerle FIDIC Sözleşmeleri Eğitim Semineri

Uluslararası inşaat projelerinin yaklaşık yüzde 30’unda bir meslek birliği olan FIDIC (Fédération International des Ingénieurs Conseils) kuralları uygulanmaktadır. Bu durum, FIDIC sözleşme şartlarının ülkemizde olduğu kadar dünya çapında da ne kadar kabul gördüğünün bir göstergesidir.

 

Bu eğitim kapsamında, hukukumuzda inşaat sözleşmelerinin düzenlenişi, FIDIC sözleşmelerine egemen temel ilkeler, FIDIC sözleşmelerinde ihtilaf potansiyeli taşıyan maddeler ile bunlara ilişkin çözüm yolları daha önce yaşanmış gerçek olay ve örnekler aracılığıyla aktarılacaktır. 


Paksoy Ortak Avukat Bürosu tarafından verilecek olan bu eğitim seminerini kaçırmayın!

 

DETAYLI BİLGİ

Temmuz 2015

01

19:00 - 20:30

Turkish Real Estate Market In View Of The Global Investment Environment

Prof. Tony Ciochetti'nin Seminerini Kaçırmayın!

"Turkish Real Estate Market In View Of The Global Investment Environment"

 

Thomas G. Eastman Kürsüsü Başkanı, MIT'nin Şehircilik ve Şehir Planlaması Departmanı'nda Emlak Uygulamaları Profesörü ve Teksas Üniversitesi, San Antonio Gayrimenkul Finansmanı ve Geliştirme Programı Direktörü Prof. Tony Ciochetti ikinci kez GYODER için seminer verecek! 

 

Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kampüsü Türkan Şoray salonunda 1 Temmuz, Çarşamba günü 19:00 - 20:30saatleri arasında gerçekleştirilecek bu çok özel seminere ÜCRETSİZ katılmak için lütfen kayıt formunu doldurunuz. 

*Seminer dili İngilizcedir. 
**Simultane çeviri olmayacaktır.

 

DETAYLI BİLGİ

Haziran 2015

18

09:30 - 12:30

Hukuki Boyutuyla Gayrimenkul Yatırım Fonları Semineri

Gayrimenkul Yatırım Fonları, 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu’na dayanılarak düzenlenmiş ve hukuki alt yapısı sağlanmıştır. Fonların kurulmasına, faaliyetlerine, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin esaslar, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir.

 

Gayrimenkul Yatırım Fonları ile ilgili detaylı incelemenin yapılacağı, Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Bürosu tarafından verilecek olan bu eğitim seminerini kaçırmayın!

 

DETAYLI BİLGİ

Haziran 2015

04

10:00

Bina Tamamlama Sigortası Eğitim Semineri

Neden Bu Eğitime Katılmalısınız?


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, konut amaçlı bir taşınmazın satış sözleşmesine taraf olan tüketicilerin, ön ödemelerini teminat altına almak amacıyla, Hazine Müsteşarlığı'nca düzenlenen Bina Tamamlama Sigortası’nın kapsamı, koşulları, uygulama esasları ve temini hakkında bilgi aktarımı hedeflenmektedir.

Kimler Bu Eğitime Katılmalı?

 

Eğitim, tüm geliştirici şirketlerin hukuk, finans ve operasyon departmanlarında çalışan kişiler ile şirket yöneticileri/personeli, avukatlar ve stajyer avukatlara faydalı olacaktır.

DETAYLI BİLGİ

Nisan 2015

10

Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri

 

Neden Bu Eğitime Katılmalısınız?

Aşağıda ayrıntısı yer alan seminer programı, kişi ve kurumların iş yaşamındaki hak kayıplarını ve ekonomik zararlarını önleyici nitelikte bir temel bilgi ve beceri aktarımını hedeflemektedir. 
Bu seminerin katılımcıları, sözleşmenin müzakere aşamasından başlamak üzere, sözleşmenin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktaları görme imkânı bulacaklardır. Seminerde, sözleşme metninin hazırlanması veya hazır bir sözleşmenin incelenmesi sırasında izlenecek yöntem ve dikkat edilecek noktalar hakkında farkındalık sağlanmaktadır. 

 

Kimler Bu Eğitime Katılmalı?

 

Eğitime katılması gerekenler özellikle şirket yöneticileri/personeli, avukatlar ve stajyer avukatlardır.

DETAYLI BİLGİ

Mart 2015

20

09:30 - 12:30

Kentsel Strateji Eğitimi

Neden Bu Eğitime Katılmalısınız? 
 

Kentsel Strateji Eğitimi, gayrimenkul sektöründeki son gelişmeler ve yasal düzenlemeler konusunda gelinen durumu değerlendirmeyi ve kentsel dönüşüm sürecinde yenilikçi proje geliştirme yaklaşım ve yöntemlerini katılımcılar ile yapılacak tartışmalarla ortaya koymayı amaçlar.


Kimler Bu Eğitime Katılmalı?
 

Eğitime katılması gerekenler özellikle gayrimenkul geliştirme ve finans yaratma konusunda sektörde çalışan yönetici ve uzmanlar ile kamu sektöründe planlama ve tasarım konularında çalışanlardır.

DETAYLI BİLGİ

Şubat 2015

26

İzinli Pazarlama Yasası ve Yasa'nın Gayrimenkul Sektörüne Yansımaları

Vodasoft Call Center Services CEO'su Zekeriya ARSLAN tarafından verilecek olan "İzinli Pazarlama Yasası ve Yasa'nın Gayrimenkul Sektörüne Yansımaları" eğitim seminerini kaçırmayın!

1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6563 Sayılı Kanun firmaların müşteri veri tabanları ile olan tüm elektronik iletişimlerini (SMS, telefon, e - posta vs.) önceden izin alma şartına bağlamıştır.
 

DETAYLI BİLGİ

Ocak 2015

30

Real Estate MBA Programı

Gayrimenkul Alanında Türkiye'de bir ilk olan Real Estate MBA programı kayıtları bahar döneminde de devam ediyor.

DETAYLI BİLGİ

Ocak 2015

22

10:00 - 12:00

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Eğitim Semineri

Prof. Dr. Gürsel Öngören tarafından verilecek olan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri eğitim seminerini kaçırmayın!

DETAYLI BİLGİ

Aralık 2014

25

09:30-12:30

Faruk Göksu ile Kentsel Strateji Eğitimi

Neden Bu Eğitime Katılmalısınız? 
 

Kentsel Strateji Eğitimi, gayrimenkul sektöründeki son gelişmeler ve yasal düzenlemeler konusunda gelinen durumu değerlendirmeyi ve kentsel dönüşüm sürecinde yenilikçi proje geliştirme yaklaşım ve yöntemlerini katılımcılar ile yapılacak tartışmalarla ortaya koymayı amaçlar.

Kimler Bu Eğitime Katılmalı?

Eğitime katılması gerekenler özellikle gayrimenkul geliştirme ve finans yaratma konusunda sektörde çalışan yönetici ve uzmanlar ile kamu sektöründe planlama ve tasarım konularında çalışanlardır.

DETAYLI BİLGİ

Kasım 2014

20

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Yöneticilerin Sorumluluğu Eğitimi

Eğitim GYODER, INDER, KONUTDER, TMB, INTES ve İTO işbirliği ile oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu tarafından organize edilmektedir.

Bu eğitim; İşveren ve kurum içinde Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısı, Koordinatör vb. seviyede görev yapan yöneticilerin hem düşünsel, hem de fiziki olarak İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerine aktif katılımını ve İSG kültürünün özümsenmesi hedeflemektedir.

Eğitimde, İSG kültürünün kurumlarda yerleşmesi için etkili İSG liderliğinin modellenmesi ve katılımcılara İSG süreçlerinin geliştirilmesi için yönetim becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Hedef; İş Sağlığı ve Güvenliği yasal mevzuatları karşısında, görev yetki ve sorumlulukları hakkındaki güncel bilgileri aktarmak, işyerlerinde oluşturacakları iş güvenliği sistemine katkıda bulunmaktır.

DETAYLI BİLGİ

Kasım 2014

05

Yeni Nesil Marka, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Stratejileri Semineri

Hayal Akademisi Kurucu Ortağı Ercüment BÜYÜKŞENER'in marka, pazarlama ve kurumsal iletişim stratejilerini anlatacağı bu keyifli seminer programını kaçırmayın!

Ercüment Büyükşener'in kısa özgeçmişi için lütfen tıklayınız.

DETAYLI BİLGİ

Eylül 2014

18

Ön Ödemeli Konut Satışları Eğitimi

Av. Enis Sinan REYHAN, Hergüner Bilgen Özeke

Av. Nazım Olcay KURT, Hergüner Bilgen Özeke

 

 • Ön ödemeli konut satışının tanımı

 • Ön ödemeli konut satışlarına ilişkin düzenlemelerin kapsamı

 • Ön ödemeli konut satışı için öngörülen şartlar

 • Resmi şekil ve sözleşmenin zorunlu içeriği

 • Teminat

 • Teslim süresi

 • Cayma ve dönme hakkı

 • Ayıptan dolayı sorumluluk

 • Masraf ve ek bedeller

 • Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik Taslağı

DETAYLI BİLGİ

Haziran 2014

26

Yeşil Binalar Seminer Programı

ERKE Green Academy'de düzenlenecek olan eğitimde Cemil Yaman; LEED Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri, Yeşil Bina Maliyeti ve ERKE Green Academy hakkında detaylı bilgiler aktaracaktır. Eğitime katılanlar, bu binada yeşil malzeme, ürün ve sistemleri yerinde görme şansı bulurken aynı zamanda bina içerisinde sergilenen etiketler eşliğinde sürdürülebilir bina kapsamında uygulanan tüm malzeme, sistem ve ürünler ile ilgili sürdürülebilirlik hakkında pratik ve teorik bilgi edinme, uygulamaları yerinde görme şansı yakalayacaklardır.


Ayrıca Gülcemal Alhanlıoğlu tarafından; yeşil bina ve enerji verimliliği projelerinin yatırımı ve finansmanı konularında bilgi verilecektir. Bu çerçevede katılımcıların; yeşil bina yatırımlarında yatırımın en doğru uygulamayla yapılması, en verimli ve karlı yatırımların seçimi için bir karar alma modeli olarak optimizasyon yaklaşımı, yeşil ve enerji verimli proje geliştirmede Türkiye’den ve Dünya’dan finansman modeli örnekleri, kurumlar, fonlar, mevcut uygulamalar, yeşil ve enerji verimli binalar konusunda geliştiriciler ve müşteriler için finansman fırsatları, Türkiye’de oluşturulabilecek olası modeller hakkında bilgi edinmesi hedeflenmektedir.

 

DETAYLI BİLGİ

Mayıs 2014

29

09:30 - 12:30

Gayrimenkul Sektöründe Sosyal Medya Eğitim Semineri

Gayrimenkul Sektöründe Sosyal Medya:
Kişisel ve Kurumsal Kullanım Yaklaşımları

İlyas KATIRCI, Soyak Pazarlama Müdürü

 

 • Sosyal Medya Nedir?

 • Sosyal Medya’nın Dünyada ve Türkiye’deki Gelişimi

 • Bireysel Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Alışkanlıkları

 • Sosyal Medya Kullanımında Güvenlik Önlemleri

 • Şirketler İçin Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Yöntemleri

 • Bireysel Sosyal Medya Kullanımının Kurumların Kültürüne ve İmajına Etkileri

 • Sosyal Medya Kullanımı İle İlgili Örnekler

 

DETAYLI BİLGİ

Mayıs 2014

22

09:30 - 12:30

Varlık Yönetimi Eğitim Semineri

Ülkemizin içinde bulunduğu gayrimenkul geliştirme pazarı, artan ürün çeşitliliği ve piyasa derinliği ile birlikte yakın gelecekte özellikle ticari gayrimenkuller için yatırım pazarı haline gelecek. Bu aşamada özellikle kurumsal yatırımcıların gereksinimi olan ve piyasadaki ürün, kullanıcı, fiyat dengeleri, pazar özellikleri ve yerel/uluslararası stratejik karar alma süreçlerini bilen varlık yöneticilerinin önemi ortaya çıkacak. Eğitim varlık yönetimine giriş özelliğini taşıyor.

DETAYLI BİLGİ

Nisan 2014

25

Gayrimenkul Piyasasında Balon Riski

 • Balon tanımı ve emareleri

 • Tarihi örnekler

 • Balon oluşumuna katkıda bulunan faktörler

 • Etkin Piyasa Hipotezi, rasyonel oyuncular ve balon oluşumu: Deneysel ve empirik kanıtlar

 • Politika yapıcıları ve piyasalar açısından konut balonun önemi ve diğer varlık balonlarından farkı

 • Konut piyasalarında balon riskine karşı para politikası ve diğer politik araçlar

DETAYLI BİLGİ

Nisan 2014

17

Tesis Yönetimi

TESİS YÖNETİMİ GENEL TANIM, KAVRAM ve İSTATİSTİKLER
 

 • Tesis Yönetimi Nedir?

 • Ülkeler, Ekoller, Gruplar, Tesisler, Kullanımlar Bakımından Tesis Yönetimi Tanım ve Kavramları Değişebilir mi?

 • Farklı Paradigmalardan Bakıldığında Kim İçin Ne İfade Eder?

 • Tesis Yönetimi Katmadeğerleri, Çarpıcı Rakamlar & İstatistikler

DETAYLI BİLGİ

Nisan 2014

03

10:00 - 12:00

Örnek Olaylar Işığında Gayrimenkul Projesi Geliştirmede Alternatif Hukuki Yollar

Eğitimin Amacı
 

Hukukçu olmayan gayrimenkul sektörü profeyonellerinin, proje geliştirirken karşılaştıkları temel hukuk kavramlarını anlamlandırmalarını; gayrimenkul hukukuyla ilgili bütünsel bir bakış açısına sahip olmalarını ve alternatif hukuki enstrümanlarla tanışmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.


Eğitimin İçeriği
 

 • Gayrimenkul ve İlgili Kavramlarla Tanışmak

 • Mülkiyet ve Mülkiyet Benzeri Haklar

 • Karma Sözleşme Modelleri

DETAYLI BİLGİ

Mart 2014

27

09:30 - 12:30

Gayrimenkul Sektöründe Durgunluk Dönemlerinde Satış ve Pazarlama

Markalı konut projeleri, aslında gündemimize gerçek anlamda son 10 yıllık dönemde girdi. Ancak, bu tarz markalı projelerin çoğalmasıyla birlikte satışta rekabet artmaya başladı ve pazarlamada fark yaratanların öne çıkmaya başladığı görüldü.
Markalı konut pazarında artık pek çok kişi pazarlamanın önemini biliyor. Genel olarak yapılması gerekenleri de biliyor. Ancak, henüz pek çoğumuzun bilmediği bir kavram daha var: Durgunluk Dönemlerinde Projemizi Nasıl Pazarlarız ve Nasıl Satarız?
İnteraktif gerçekleşmesi hedeflenen bu eğitimde, durgunluk dönemlerinde, konut projemizi nasıl satabileceğimizi anlatacağız.

 

Eğitmen


Vedat Arslan, Aremas Gayrimenkul Pazarlama ve Danışmanlık

 
DETAYLI BİLGİ

Şubat 2014

27

Konut Üretimi ve Satımında Tüketici Mevzuatının Etkileri

Eğitimin Amacı


Eğitimin üç temel amacı bulunmaktadır.

 1. Konutun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına alınması ile birlikte ortaya çıkan sorunların ve karşılaşılabilecek muhtemel sorunların tespiti ve çözümüne yönelik ışık tutmak,

 2. Konut satışında şirketlerin taşıdıkları riskler hakkında farkındalık oluşturmak,

 3. Mayıs ayında yürürlüğe girecek Yeni Tüketici Yasası’nın getirdiği yenilikler ile konuta dair düzenlemeler hakkında bilgi vermektir.


Eğitmenler


Av. Selim Baskın, SOYAK

DETAYLI BİLGİ

Şubat 2014

20

09:30–12:30

Kentsel Strateji Çalıştayı

Neden Bu Çalıştay'a Katlmasılnız ?


Kentsel Strateji Çalıştayı, kentlerimizin gelişimini yönlendiren kentsel akımlar, kentsel vizyon, kentsel dönüşüm kavramları, 6306 No’lu yasa ile gelen yeni düzenlemeler ile dönüşüm projelerinde kullanılabilecek yenilikçi proje geliştirme yaklaşımlarını, katılımcılar ile yapılacak tartışmalar ile ortaya koymayı amaçlar.


Moderatörler

 

A.Faruk Göksu

Sıla Akalp

DETAYLI BİLGİ

Kasım 2013

28

09:30-12:30

Finansman Aracı Olarak Kira Sertifikası (Sukuk) Eğitimi

Sermaye Piyasası Kurulu işbirliğiyle düzenlenen eğitimde kira sertifikasının dünya ve ülkemizdeki uygulamaları hakkında bilgi verilerek sektörün bu piyasa enstrümanı hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.


Eğitmenler
 

Av. Hasan Esenköylü, Halk GYO

Merve Astım, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi, Uzman

DETAYLI BİLGİ

Ekim 2013

15

09:30 - 12:30

Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi Eğitimi

Eğitimin Amacı Ve Hedef Kitlesi


Türkiye’de son yıllarda hız kazanan toplu konut inşaatları, büyük bir finans kaynağı ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İnşaat sözleşmelerinde gelir paylaşımı yöntemi, bu finans ihtiyacını karşılama çabası içinde formüle edilmiş bir finansman modeli olarak ortaya çıkmıştır. Gelir paylaşımına dayalı inşaat sözleşmesi, günümüzde, sadece toplu konut inşaatlarında değil, yatırım amaçlı her tür inşaat işinde uygulaması hızla yayılan bir sözleşmedir. Gelir paylaşımına dayalı inşaat sözleşmesinde, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden farklı olarak taraflar arasında bağımsız bölüm paylaşımı yapılmamakta, taraflar bağımsız bölümlerin satışından elde edilen geliri paylaşmak üzere ayrıntılı kurallarla bir işbirliği yapmaktadırlar. Sözleşme karmaşık bir yapıya sahip olduğu için, seminerde, gerek sözleşmenin tanıtımı ve sağladığı avantajların aktarılması, gerekse sözleşmede sonradan ortaya çıkabilecek bazı sorunlara karşı önlem alınması bakımından, gerekli bilgi aktarımı yapılmaktadır. 

Seminere, inşaat şirketi yöneticileri ile avukatlar katılabilirler. 

 

DETAYLI BİLGİ

Eylül 2013

24

09.30 - 12.30

Kentsel Dönüşüm; Yaklaşımlar, Yasalar ve Projeler

Eğitimin Amacı

 

Gayrimenkul sektörünün gelişimi yönünde son gelişmeler ve yasal düzenlemeler konusunda gelinen durumu değerlendirmek ve kentsel dönüşüm sürecinde yenilikçi proje geliştirme yaklaşım ve yöntemlerini ortaya koymaktır.

 

Hedef Kitle

 

Eğitime katılacakların özellikle gayrimenkul geliştirme ve finans yaratma konusunda sektörde çalışan yönetici ve uzmanlar ile kamu sektöründe planlama ve tasarım konularında çalışanlardır. 

 

DETAYLI BİLGİ

Eylül 2013

19

09.30 - 12.30

Gayrimenkul Yatırımının Vergisel Boyutu

 

Global krize rağmen heyecanını ve hızını hiç kesmeyen gayrimenkul sektörünün önemli oyuncuları olan kurumsal ve bireysel arsa sahipleri, geliştiriciler, inşaat şirketleri, bireysel ve kurumsal yatırımcılar piyasasını çok iyi bildikleri gayrimenkulden sağladıkları/sağlayacakları faydayı maksimize ederken, konunun vergisel yönünü de ihmal etmemeliler. Yatırımla ilgili kararlar alınırken, işlemler yürütülürken konunun ticari yönü kadar önemli olan vergisel yönü de gerekli özenle ele alınabilirse daha sonra tespit edilmesi halinde oluşabilecek yüksek risklerin önlenmesinde ya da yönetilmesinde mükelleflere çok fazla fayda sağlayacaktır. Bu eğitimde gayrimenkul yatırımı aşama aşama ele alınarak her bir aşamadaki vergisel yükler/fırsatlar değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

 

Eğitimde ayrıca halen TBMM’nde yer alan Gelir Vergisi Yasa Tasarısının gayrimenkul sektörünü etkileyen hükümleri de ilgili bölümlerde incelenecektir. 

 

DETAYLI BİLGİ

Haziran 2013

04

09.30 - 12.30

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE HUKUK - Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu

Eğitimin Amacı

 

Kentsel dönüşüm, kentteki sorunlu alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi amacı ile yeniden yapma veya sağlıklı hale getirmek için uygulama yapılması anlamına gelmektedir. Kısaca kentsel dönüşüm kentin dokusunu bozan sorunlu yapıların yıkılarak yeniden inşa edilmesidir. Bu şekilde kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi ve depreme dayanıklı olmayan binaların yeniden inşa edilerek doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Bu süreç içerisinde ister istemez gerek mülk sahipleri arasında, gerekse mülk sahipleri ile yenileme projelerini gerçekleştirecek kurum ve kuruluşlar arasında fikir ayrılıkları, hak ihlalleri, yasa ve yönetmeliklerdeki hatalardan doğacak mağduriyetler yaşanabilir. Gayrimenkul sektörüne yeni iş modelleri getiren finansal ve hukuksal kentsel dönüşüm birçok avantajı kullandırmaktadır. Yeni avantajlarla birlikte yeni yasal kuralların da öğrenilmesi ve başarıyla sorunların çözümünde uygulanması gerekmektedir. Eğitimimiz gayrimenkul sektörüne yeni bir iş alanı açan kentsel dönüşümün yasal altyapısını ve satır aralarındaki kestirme yolları anlatmaktadır. 

 

DETAYLI BİLGİ

Mayıs 2013

23

09.30 - 12.30

Banka Uygulamaları Açısından Konut Finansmanı Mevzuatı

Eğitim Programı
 

 • Konut finansmanı mevzuatının getirdikleri
 • Mevzuat kapsamında kullanılan kredi çeşitleri
 • Mevzuat kapsamında bankaların sorumlulukları
 • Güncel Mortgage uygulama örnekleri ve sorunları
DETAYLI BİLGİ

Mayıs 2013

09

09.30 - 12.30

Tüm Boyutlarıyla İpotek

Eğitim Programı

 

• İpotekin hukuki niteliği 
• İpotekin çeşitleri ve derece sistemi 
• İpotekin kuruluş ve hükümleri 
• Öncelik ilişkisi


Eğitmen


Av. Murat Alpa, SOYAK

 

Eğitim Yeri


İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi 
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:90 Beyoğlu 34445 İstanbul

DETAYLI BİLGİ

Nisan 2013

25

09.30 - 12.30

GYO Mevzuatı

Eğitim Programı

 

 • GYO’nun tanımı ve gelişim süreci 
 • GYO’nun kurucular açısından değerlendirilmesi 
 • GYO’nun yatırımcılar açısından değerlendirilmesi 
 • GYO’nun formasyon özellikleri 
 • Yasal olarak halka arz kavramı 
 • SPK ve İMKB ile ilişkiler 
 • Halka arz ve pazarlama çalışmaları 
 • Teknik çalışmalar ve satış projeksiyonları 
 • Piyasa değerleri ve DCF tahminlerinin kullanılması 
 • Portföyün değerlenmesi ve ekspertiz prosedürü 
 • Kaldıraç faktörü ve mali yapılandırma 
 • GYO organizasyonu ve yapılandırma süreci

 

DETAYLI BİLGİ

Kasım 2012

23

09.30 - 12.30

Gayrimenkul Sektörüne Genel Bakış

Eğitim Programı

 

• Gayrimenkul nedir?
• Gayrimenkul yatırım projelerine ilişkin kavramsal yaklaşımlar (paydaşlar, roller, sektörel veriler)
• Proje geliştirme modelleri 
• Proje geliştirme süreci 
• Pazarlama – satış süreci

 

Eğitimin Amacı

 

Gayrimenkul Geliştirme sürecinde, proje geliştirme yapım satış ve pazarlama aşamalarının anlatılması

 

DETAYLI BİLGİ

Ekim 2012

22

09.30 - 12.30

İmar Planlama ve Uygulama Sürecinde Sorunlar ve İmar Davaları

GYODER MERKEZİ
22 Ekim 2012 09.30 - 12.30

 

 

Prof. Dr. Gürsel Öngören
Öngören Hukuk Bürosu 

DETAYLI BİLGİ

Ekim 2012

17

09.30 - 12.30

Gayrimenkul Terminolojisi ve Resmi Belgeler; Tanıma, Anlama , Yorumlama

GYODER MERKEZİ
17 Ekim 2012 09.30 - 12.30

 

 

Hamdi Arıkan
Epos Gayrimenkul Değerleme, Değerleme Müdürü

DETAYLI BİLGİ

Haziran 2012

14

09.30 - 12.30

GAYRİMENKUL HUKUK EĞİTİM SERİSİ - İnşaat Hukuku

GYODER MERKEZİ
14 Haziran 2012 09.30 - 12.30

 

 

Av. Özden NİZAM
SOYAK

DETAYLI BİLGİ

Haziran 2012

07

09.30 - 12.30

GAYRİMENKUL HUKUK EĞİTİM SERİSİ - Gayrimenkul Yatırımının Vergisel Boyutu

GYODER MERKEZİ
7 Haziran 2012 09.30 - 12.30

 

 

Ersun BAYRAKTAROĞLU

PwC

DETAYLI BİLGİ

Mayıs 2012

24

09.30 - 12.30

GAYRİMENKUL HUKUK EĞİTİM SERİSİ - Tüm Boyutlarıyla İpotek

GYODER MERKEZİ
24 Mayıs 2012 09.30 - 12.30

 

 

Av. Murat ALPA
SOYAK

DETAYLI BİLGİ

Nisan 2012

26

09.30 - 12.30

GAYRİMENKUL HUKUK EĞİTİM SERİSİ - Banka Uygulamaları Açısından Konut Finansmanı Mevzuatı

GYODER MERKEZİ
26 Nisan 2012 09.30 - 12.30

 

 

Av. Elif Akarsu
Garanti Mortgage

DETAYLI BİLGİ

Mart 2012

29

09.30 - 12.30

GAYRİMENKUL HUKUK EĞİTİM SERİSİ - Konut Üretimi ve Satımında Tüketici Mevzuatının Etkileri

GYODER MERKEZİ
29 Mart 2012 09.30 - 12.30

 

 

Av. Selim BASKIN
SOYAK

DETAYLI BİLGİ

Mart 2012

08

09.30 - 12.30

GAYRİMENKUL HUKUK EĞİTİM SERİSİ - Örnek Olaylar Işığında Gayrimenkul Projesi Geliştirmekte Alternatif Hukuki Yollar

GYODER MERKEZİ
8 Mart 2012 09.30 - 12.30

 

 

Av. Pınar Ersin KOLLU
LL.M, İş GYO A.Ş.

DETAYLI BİLGİ

Şubat 2012

27

09.30 - 12.30

Gayrimenkul Sektörünün Yeni Dinamikleri; Yeni Yasal düzenlemeler, Kentsel Dönüşüm Projeleri

GYODER MERKEZİ
27 Şubat 2012 09.30 - 12.30

 

 

A.Faruk Göksu 
Sıla Akalp

DETAYLI BİLGİ

Kasım 2011

29

09:30 - 12:30

AVM'lerde Ciro Denetimi ve Gayrimenkul Yatırımlarında Güncel Finansman Yaklaşımları

GYODER MERKEZİ
29 Kasım 2011 09.30 - 13.30

 

 

Levent Ergüven 
Murat Kutlutürk

DETAYLI BİLGİ

Ekim 2011

21

Gayrimenkul Terminolojisi ve Resmi Belgeleri Tanıma, Anlama, Yorumlama

GYODER MERKEZİ
21 Ekim 2011 09.30 - 13.30

 

 

Hamdi Arıkan 
Epos Gayrimenkul Değerleme Müdürü

DETAYLI BİLGİ

Eylül 2011

21

09.30 - 12.30

GAYRİMENKUL DEĞERLEME İŞLEMLERİ

GYODER MERKEZİ
21 Eylül 2011 09.30 - 12.30

 

 

Işıl Dinçer
TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür

DETAYLI BİLGİ

Eylül 2011

15

09.30 - 12.30

GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDA ÇEVRESEL RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GYODER MERKEZİ
15 Eylül 2011 09.30 - 12.30

 

 

Prof. Dr. Cem Avcı
Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

DETAYLI BİLGİ

Temmuz 2011

12

09.30 - 12.30

ÖRNEK OLAYLAR IŞIĞINDA GAYRİMENKUL PROJESİ GELİŞTİRMEKTE ALTERNATİF HUKUKİ YOLLAR

GYODER MERKEZİ
12 Temmuz 2011 09.30 - 12.30

 

 

Av. PINAR ERSİN KOLLU
İŞ GYO, Hukuk Müşaviri

DETAYLI BİLGİ

Mayıs 2011

31

09.30 - 12.30

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

GYODER MERKEZİ
31 Mayıs 2011 09.30 - 12.30

 

 

RAŞİT SAĞLAM 
SOYAK, Mekanik ve Ar-Ge Yöneticisi

DETAYLI BİLGİ

Nisan 2011

27

09.30 - 12.30

GAYRİMENKUL HUKUK EĞİTİM SERİSİ - İnşaat Hukuku

GYODER MERKEZİ
27 Nisan 2011 09.30 - 12.30

 

 

Av. Özden NİZAM
SOYAK

DETAYLI BİLGİ

Mart 2011

23

09.30 - 12.30

GAYRİMENKUL HUKUK EĞİTİM SERİSİ - Gayrimenkul Yatırımının Vergisel Boyutu

GYODER MERKEZİ
23 Mart 2011 09.30 - 12.30

 

 

Ersun BAYRAKTAROĞLU
PwC

DETAYLI BİLGİ

Şubat 2011

23

09.30 - 12.30

GAYRİMENKUL HUKUK EĞİTİM SERİSİ - Tüm Boyutlarıyla İpotek

GYODER MERKEZİ
23 Şubat 2011 09.30 - 12.30

 

 

Av. Murat ALPA
SOYAK

DETAYLI BİLGİ

Şubat 2011

03

09.30 - 12.30

KENTSEL DÖNÜŞÜM / YENİLEME SÜRECİNDE YAKLAŞIMLAR VE BÜYÜK PROJELER

GYODER MERKEZİ
3 Şubat 2011 09.30 - 12.30

 

 

FARUK GÖKSU 
Kentsel Strateji, Kurucu Ortak ve Şehir Plancısı

DETAYLI BİLGİ

Ocak 2011

20

09.30 - 12.30

GAYRİMENKUL HUKUK EĞİTİM SERİSİ - Tesis Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

GYODER MERKEZİ
20 Ocak 2011 09.30 - 12.30

 

 

Av. Tuncer KINIKLI
Kanyon

DETAYLI BİLGİ

Aralık 2010

22

09.30 - 12.30

GAYRİMENKUL HUKUK EĞİTİM SERİSİ - AVM Hukuku

GYODER MERKEZİ
22 Aralık 2010 09.30 - 12.30

 

 

Av. Pınar Ersin KOLLU
İş GYO A.Ş.

DETAYLI BİLGİ

Kasım 2010

24

09.30 - 12.30

GAYRİMENKUL HUKUK EĞİTİM SERİSİ - Gayrimenkul Yatırımda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuni Etkileri

GYODER MERKEZİ
24 Kasım 2010 09.30 - 12.30

 

 

Av. Selim BASKIN
SOYAK

DETAYLI BİLGİ

Ekim 2010

22

09.30 - 12.30

GAYRİMENKUL HUKUK EĞİTİM SERİSİ - Örnek Olaylar Işığında Gayrimenkul Projesi Geliştirmekte Alternatif Hukuki Yollar

GYODER MERKEZİ
22 Ekim 2010 09.30 - 12.30

 

 

Av. Pınar Ersin KOLLU
İş GYO A.Ş.

DETAYLI BİLGİ

Nisan 2010

30

09.30 - 12.30

Uluslararası Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri Eğitimi

30 Nisan 2010
30 Nisan, Cuma günü 09:30-12:30 saatleri arasında GYODER Merkezinde Sn. Duygu Erten tarafından Uluslararası Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri Eğitimi verilmiştir.

DETAYLI BİLGİ

Mart 2010

11

09.30 - 12.30

OHSAS-18001: 2007 İş sağlığı ve Güvenliği Sistemi Eğitimi

11 Mart 2010
11 Mart, Perşembe günü saat 09:30-17:30 arasında Sn. Haldun ERSEN tarafından OHSAS-18001: 2007 İş sağlığı ve Güvenliği Sistemi Eğitimi verilmiştir.

DETAYLI BİLGİ

Şubat 2010

26

09.30 - 12.30

Enerji Performansı Verimliliği Eğitimi

26 Şubat 2010
26 Şubat, Cuma günü saat 09:30-12:30 arasında Sn. Raşit Sağlam tarafından GYODER Merkezinde Enerji Performansı Verimliliği Eğitimi düzenlenmiştir.

DETAYLI BİLGİ

Şubat 2010

04

09.30 - 17.30

ISO – 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

04 Şubat 2010
04 Şubat, Perşembe günü saat 09:30-17:30 arasında Sn. Haldun ERSEN tarafından ISO - 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi verilmiştir. Ayrıca eğitimde eğitim konularının aktarılmasının yanında, katılımcılara ISO - 9001: 2000 Standardı ile ISO - 9001: 2008 revizyonlu standart arasındaki farklar anlatılarak, firmaların sistemlerini nasıl revize edecekleri konusunda bilgi paylaşımı yapılmıştır.

DETAYLI BİLGİ

Aralık 2009

15

09.30 - 12.00

Kentsel Dönüşüm / Yenileme Sürecinde Yaklaşımlar ve Yasal Düzenlemeler Eğitimi

15 Aralık 2009
15 Aralık 2009 Salı günü saat 09:30-12:00 arasında GYODER Merkezi'nde şehir plancısı A. Faruk Göksu tarafından "Kentsel Dönüşüm / Yenileme Sürecinde Yaklaşımlar ve Yasal Düzenlemeler " konulu eğitim verilmiştir.

DETAYLI BİLGİ

Kasım 2009

17

09.30 - 12.00

Yabancıların Türkiye'de Gayrimekul Ediniminin Hukuksal Boyutları Eğitimi

17 Kasım 2009 
Yoğun talep üzerine "Yabancıların Türkeye'de Gayrimekul Ediniminin Hukuksal Boyutları" konulu eğitim Av. Pınar Ersin Kollu tarafından 17 Kasım, Salı günü saat 09:30- 12:00 GYODER merkezinde arasında tekrarlanmıştır.

DETAYLI BİLGİ

Eylül 2009

30

09.30 - 12.00

Gelişen Gayrimenkul Pazarlarında Meslek Seçimi Eğitimi

30 Eylül 2009
Gelişen Gayrimenkul Pazarlarında Meslek Seçimi konu başlıklı eğitim Firuz Soyuer tarafından 09:30-12:00 arasında GYODER merkezinde verilmiştir. Eğitimde Türkiye ve yurtdışındaki eğitim programları, uluslararası lisanlar ve sertifikasyon süreçleri, gayrimenkul sektöründeki oyuncular için meslek planlaması konuları ele alınmıştır.

DETAYLI BİLGİ

Haziran 2009

30

09.30 - 12.30

Gayrimenkul Fizibilitesi Eğitimi

30 Haziran 2009
"Gayrimenkul Fizibilitesi" konu başlıklı eğitim Mete Güvendi tarafından 09:30-12:30 arasında GYODER genel merkezinde verilmiştir. Eğitimde yatırım ve yatırım projeleri ile ilgili temel kavramlar, yatırım projelerinin seçimi ve değerlendirilmesinde kullanılan temel yöntemler, değişik yatırım projelerini değerlendirmek ve alternatif yatırım projeleri arasında seçim yapmakla ilgili örnek çözümler ele alınmıştır.

DETAYLI BİLGİ

Haziran 2009

23

10.00 - 17.00

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Yükümlülükler Eğitimi

23 Haziran 2009 
23 Haziran, Salı günü 10:00-17:00 arasında GYODER merkezinde, T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Uzmanı Sermet Aydın tarafından GYODER üyelerine özel ‘Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Yükümlülükler’ konulu eğitim verilmiştir.

DETAYLI BİLGİ

Mayıs 2009

18

Gayrimenkul Değerleme Teknikleri Eğitimi

18 Mayıs 2009
18 Mayıs 2009 tarihinde GYODER merkez ofisinde düzenlenen "Gayrimenkul Değerleme Teknikleri" eğitimi Dr. Erhan Eroğlu tarafından verildi. Eğitimde değerlemenin tanımı, amacı, gayrimenkul değerini tespit etmede kullanışan üç temel yaklaşım, değerleme süreci ve değeri etkileyen faktörler konu başlıkları ele alınmıştır. Eğitimimize katılım yüksek düzeyde olmuştur.

DETAYLI BİLGİ

Nisan 2009

22

Tesis Yönetimi Eğitimi

22 Nisan 2009 tarihindeki "Tesis Yönetimi" konu başlıklı eğitim Sinan Fındıkoğlu tarafından GYODER genel merkezinde yapıldı. Eğitimde tesis yönetiminin tanımı, kapsamı, dünyadaki ve Türkiye'deki örnekleri, tesis yönetimindeki bilgi teknolojileri, performans yönetimi ve sözleşmesi konuları ele alındı.

DETAYLI BİLGİ

Mart 2009

26

13:30 - 18:00

Gayrimenkul Sektörü Vergi Konuları ve Güncel Sorunlar Eğitimi

GYODER Merkezi'nde düzenlenecek eğitim 26 Mart 2009 Perşembe günü saat 13:30 - 18:00 arasında Yeminli Mali Müşavir ve PwC Vergi Bölümü Ortağı Ersun Bayraktaroğlu tarafından verildi.

DETAYLI BİLGİ

Kasım 2013

12

09.30 - 12.30

İmar Mevzuatı “Gayrimenkul Geliştirmede Yeni Mevzuatın Getirdikleri”

Gülcemal Alhanlıoğlu, Soyak Yapı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:90 Beyoğlu 34445 İstanbul
 

Eğitimin Amacı

Yeni mevzuatta oluşan son gelişmeler ve bu gelişmelerle beraber gelinen durumu değerlendirmek, gayrimenkul geliştirmede yeni mevzuatın getirdiklerini anlatmaktır.

DETAYLI BİLGİ

GYODER ETKİNLİK TAKVİMİ

GYODER ÜYELİK

Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu GYODER’e yeni üye olmak için gerekli bilgileri buradan öğrenebilirsiniz

ÜYELİK