EĞİTİMLER

ÖNCEKİ SAYFA

Eylül 2013

19

09.30 - 12.30

Gayrimenkul Yatırımının Vergisel Boyutu

 

Global krize rağmen heyecanını ve hızını hiç kesmeyen gayrimenkul sektörünün önemli oyuncuları olan kurumsal ve bireysel arsa sahipleri, geliştiriciler, inşaat şirketleri, bireysel ve kurumsal yatırımcılar piyasasını çok iyi bildikleri gayrimenkulden sağladıkları/sağlayacakları faydayı maksimize ederken, konunun vergisel yönünü de ihmal etmemeliler. Yatırımla ilgili kararlar alınırken, işlemler yürütülürken konunun ticari yönü kadar önemli olan vergisel yönü de gerekli özenle ele alınabilirse daha sonra tespit edilmesi halinde oluşabilecek yüksek risklerin önlenmesinde ya da yönetilmesinde mükelleflere çok fazla fayda sağlayacaktır. Bu eğitimde gayrimenkul yatırımı aşama aşama ele alınarak her bir aşamadaki vergisel yükler/fırsatlar değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

 

Eğitimde ayrıca halen TBMM’nde yer alan Gelir Vergisi Yasa Tasarısının gayrimenkul sektörünü etkileyen hükümleri de ilgili bölümlerde incelenecektir. 

 


Eğitmen
 

Ersun Bayraktaroğlu PwC, Şirket Ortağı, Gayrimenkul Sektör Lideri


Eğitim Yeri

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi 

Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:90 Beyoğlu 34445 İstanbul

 

Hedef Kitle


Gayrimenkulü bir yatırım aracı gören gerçek ya da tüzel kişiler Gayrimenkul şirketlerinin yöneticileri Gayrimenkul finansmanı ile uğraşanlar Gayrimenkul projelerine fizibilite hazırlayanlar Aktiflerinde gayrimenkul bulunan kurumların mali işler yöneticileri 

 

Eğitim Programı


ARSA ALIM FAZI 

 

1) Arsa alımında yüklenilen vergiler ve istisnalar 

2) Arsa ediniminde kullanılan modellerin vergisel yönü
a. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
b. Kar paylaşımlı modeller

3) Gayrimenkul projelerinde sıkça kullanılan finansman modellerine ilişkin mali analiz 

 

GELİŞTİRME FAZI 

 

1) Proje geliştirme sürecinde karşılaşılan vergiler
a. Yıllara sari inşaat işleri
b. Yurtdışından alınan hizmetler
c. Grup şirketlerinden alınan hizmetlerin mali değerlendirilmesi
d. Proje geliştirme fazında karşılaşılan belediye harçlarının değerlendirilmesi 

2) Geliştirme fazında yapılan tapu işlemlerinin mali yönü [Kat irtifakı tesisi, kat mülkiyeti tesisi, cins tashihi, vb…] 

 

SATIŞ/OPERASYON FAZI 

 

 Gayrimenkul Satış gelirlerinin vergilendirilmesi

a. Kurumlar vergisi uygulamaları
b. KDV uygulamaları
c. İndirimli orana tabi gayrimenkul satışları ve KDV iade prosedürü
d. Gayrimenkul satışlarında tapu harcı uygulamaları
e. Satış sözleşmelerinin Damga Vergisi yükümlülükleri
f. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin vergisel analizi
g. Çeşitli istisna uygulamaları

2) Gayrimenkul satışlarından doğan değer artış kazancı ve işlem bazlı vergilerin yönetimi 

3) Gayrimenkul Kira gelirlerinin vergilendirilmesi
a. Kurumlar vergisi uygulamaları
b. KDV uygulamaları
c. Kira sözleşmelerinin Damga Vergisi yükümlülükleri

 

Eğitmen Hakkında

 

Ersun Bayraktaroğlu PwC, Şirket Ortağı, Gayrimenkul Sektör Lideri 

 

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nden mezun olan Ersun, ABD’de Western Michigan Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Yaklaşık 10 yıl boyunca Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü olarak çalışan Ersun hem özel şirketlerde hem de kamu kuruluşlarında vergi denetimleri ve incelemeleri yürütmüştür. Ardından altı yıl süresince Ankara merkezli bir holding grubunda (Nurol Grup) sırasıyla Denetçi, Finans Müdürü ve Mali İşler ve Denetim Bölümü Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2002 yılında Kıdemli Müdür olarak PwC’ye katılmış ve Temmuz 2007’de ise şirket ortaklığına kabul edilmiştir. Bayraktaroğlu gerek kamu kuruluşları gerekse özel şirketler nezdinde iç denetim, finansal danışmanlık, finansal yönetim ve finansal ve idari denetim alanlarında geniş deneyime sahiptir. Kendisi şirketimizin Bankacılık ve Sermaye Piyasaları ile Gayrimenkul uzmanlık ekiplerinde yer almaktadır. Halen pek çok yerli ve yabancı ticaret ve yatırım bankasına, aracı kuruma, leasing, faktoring, portföy yönetimi ve tüketici finansmanı şirketine, menkul ve gayrimenkul yatırım fonuna, gayrimenkul yatırım ortaklığına ve gayrimenkul şirketine vergi danışmanlığı hizmeti vermektedir. 

 

İş dünyası gazetelerinde ve gayrimenkul yayınlarında sürekli olarak makaleler, görüşler yayımlamakta olan Ersun, bir çok yerel ve uluslararası panel, toplantı ve konferansa konuşmacı olarak katılmakta ayrıca vergi konularındaki kurum seminerlerimizde de eğitmen olarak görev almaktadır.

 

Bayraktaroğlu, GYODER ve GISP gibi sivil toplum kuruluşlarında Yönetim Kurulu üyesi olarak sektöre katkı sağlamaktadır.


Bayraktaroğlu halihazırda PwC Gayrimenkul Sektörü Ülke Lideri ve Bursa (Türkiye) Ofis Vergi Lideri olarak çalışmaktadır. YMM unvanını haiz olan Ersun iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. 

 

 

Kayıt Formu

Harita

GYODER ETKİNLİK TAKVİMİ

GYODER ÜYELİK

Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu GYODER’e yeni üye olmak için gerekli bilgileri buradan öğrenebilirsiniz

ÜYELİK