EĞİTİMLER

ÖNCEKİ SAYFA

Ekim 2013

15

09:30 - 12:30

Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi Eğitimi

Eğitimin Amacı Ve Hedef Kitlesi


Türkiye’de son yıllarda hız kazanan toplu konut inşaatları, büyük bir finans kaynağı ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İnşaat sözleşmelerinde gelir paylaşımı yöntemi, bu finans ihtiyacını karşılama çabası içinde formüle edilmiş bir finansman modeli olarak ortaya çıkmıştır. Gelir paylaşımına dayalı inşaat sözleşmesi, günümüzde, sadece toplu konut inşaatlarında değil, yatırım amaçlı her tür inşaat işinde uygulaması hızla yayılan bir sözleşmedir. Gelir paylaşımına dayalı inşaat sözleşmesinde, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden farklı olarak taraflar arasında bağımsız bölüm paylaşımı yapılmamakta, taraflar bağımsız bölümlerin satışından elde edilen geliri paylaşmak üzere ayrıntılı kurallarla bir işbirliği yapmaktadırlar. Sözleşme karmaşık bir yapıya sahip olduğu için, seminerde, gerek sözleşmenin tanıtımı ve sağladığı avantajların aktarılması, gerekse sözleşmede sonradan ortaya çıkabilecek bazı sorunlara karşı önlem alınması bakımından, gerekli bilgi aktarımı yapılmaktadır. 

Seminere, inşaat şirketi yöneticileri ile avukatlar katılabilirler. 

 

Eğitimin Yeri

 

Av. Dr. Umut Yeniocak Yeniocak Hukuk Bürosu

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi 

Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:90 Beyoğlu 34445 İstanbul

 

İçerik Özeti

 

• Sözleşmenin tanıtımı
• Sözleşmenin şirketlere sağladığı yararlar
• Sözleşmenin arsa payı (kat) karşılığı inşaat sözleşmesinden farkları
• Sözleşmeye uygulanacak kurallar
• Örnek dava türleri ve Yargıtay kararları


Eğitimen Hakkında 


Av. Umut Yeniocak 

2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku Bölümü’ndeki yüksek lisans öğrenimini, 2008 yılında tamamladı. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı. “Anonim ve Limitet Şirket Hisselerinin Haczi” konulu ilk kitabı 2009 yılında yayımlandı. “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler” adlı ikinci kitabı, 2011 yılında yayımlandı. 2013 yılında yayımlanan “Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi” (Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı) konulu doktora tezi çalışmasıyla, hukuk doktoru unvanını kazandı. Ayrıca, çeşitli hukuk dergilerinde ve internet sitelerinde yayımlanan makaleleri bulunmaktadır. 2009 yılından bu yana, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde, Borçlar Hukuku Bölümü Öğretim Görevlisi ve stajyer avukatların çalışmalarını değerlendiren kurulda jüri üyesi olarak görev yapmaktadır. Bu Merkez’de, özellikle sözleşme hukuku alanında dersler vermektedir. 

Özel hukuk davala¬rında (özellikle inşaat, kira, bayilik, satış, taşıma, adi ortaklık, vekâlet, gayrimenkul tellallığı –emlakçılık- sözleşmelerinden doğan davalarda) resmî bilirkişilik ve hukuki danışmanlık görevini sürdürmektedir. Dr. Yeniocak, hâlen, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, borçlar hukuku dersleri vermektedir. 
 

 

 

 

KAYIT FORMU

HARİTA

GYODER ETKİNLİK TAKVİMİ

GYODER ÜYELİK

Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu GYODER’e yeni üye olmak için gerekli bilgileri buradan öğrenebilirsiniz

ÜYELİK