REGISTER
What Are You Looking For?

EDUCATIONAL PROGRAMMES

Sözleşme Hazırlama Ve İnceleme Teknikleri

Eğitmen : Umut Yeniocak

 Yeniocak Hukuk Bürosu

education.aboutLecturer
Sözleşme Hazırlama Ve İnceleme Teknikleri
10 NISAN 2015

Neden Bu Eğitime Katılmalısınız?

Aşağıda ayrıntısı yer alan seminer programı, kişi ve kurumların iş yaşamındaki hak kayıplarını ve ekonomik zararlarını önleyici nitelikte bir temel bilgi ve beceri aktarımını hedeflemektedir. 
Bu seminerin katılımcıları, sözleşmenin müzakere aşamasından başlamak üzere, sözleşmenin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktaları görme imkânı bulacaklardır. Seminerde, sözleşme metninin hazırlanması veya hazır bir sözleşmenin incelenmesi sırasında izlenecek yöntem ve dikkat edilecek noktalar hakkında farkındalık sağlanmaktadır. 

Kimler Bu Eğitime Katılmalı?

Eğitime katılması gerekenler özellikle şirket yöneticileri/personeli, avukatlar ve stajyer avukatlardır.

Eğitmen

Yrd. Doç. Dr. Umut Yeniocak

2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku Bölümü'ndeki yüksek lisans öğrenimini, 2008 yılında tamamladı. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda doktora öğrenimine başladı. Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi (Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı) konulu doktora tezi çalışmasıyla, 2013 yılında hukuk doktoru unvanını kazandı. 2011 yılında başladığı Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'ndeki görevine hâlen devam etmektedir. 2009 yılından bu yana, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde, Borçlar Hukuku Bölümü Öğretim Görevlisi ve stajyer avukatların çalışmalarını değerlendiren kurulda jüri üyesi olarak görev yapmaktadır. Bilirkişilik ve danışmanlık yapan Dr. Yeniocak hâlen, İstanbul Üniversitesi Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nda ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ders vermektedir.

Eğitimin İçeriği

 • Sözleşme Hazırlarken ve İncelerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Teminat Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Temel Noktalar
  • Yeni Borçlar Kanunu’na Göre Kefalet Sözleşmesi
  • Teminat Mektubu ve Garanti Sözleşmesi
 • Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Rekabet Hukuku Kuralları
  • Dikey anlaşmalarda dikkat edilmesi gerekenler
  • Sözleşme sonrası rekabet yasağına ilişkin kurallar

Eğitimin Yeri

GYODER Ofisi

Cumhuriyet Caddesi Pegasus Evi No: 48 Zemin
Kat C Harbiye/ Istanbul