GYODER GÖRÜŞLERİ

ÖNCEKİ SAYFA

Maliye Bakanlığı Tarafından Hazırlanarak TBMMe Sunulması Planlanan Torba Yasa Hakkında Görüş

10.05.2016

PDFi Görüntüle

GİB Tarafından Hazırlanan Sirküler Taslağına İlişkin Çalışma

2.12.2015

PDFi Görüntüle

Tebliğ Değişikliği Taslakları Hakkında Görüşler

05.08.2015

PDFi Görüntüle

GYODER’in Yabancı Yatırımcıların Ülkemizde Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Hakkında Görüşleri

01.06.2015

PDFi Görüntüle

Maliye Bakanlığı GIB - 6306 Hukuki Mütala Görüş Yazısı

12.05.2015

PDFi Görüntüle

 

EKLER

EK-1

EK-2

Ek-2-a

Ek-2-b

Ek-2-c

Ek-2-d

Ek-3

Ek-4

Gayrimenkul Sektörünün Büyükşehir Belediyesi ile Ortak Konularındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

17.04.2015

PDFi görüntüle

6306 Kanunun Uygulaması Hakkında Görüş

...03.2015

PDFi görüntüle

KDV ile İlgili Görüş

24.02.2015

PDFi görüntüle

3194 Sayılı İmar Kanun’u hk. Görüş

29.12.2014

PDFi görüntüle

6306 Sayılı Kanun Görüşü Bakan

11.12.2014

PDFi görüntüle

6306 Sayılı Kanun Görüşü Kentsel Dönüşüm Müd

11.12.2014

PDFi görüntüle

6306 Sayılı Kanun Görüşü Müsteşar

11.12.2014

PDFi görüntüle

Ekonomi Bakanına Sektöre Dair Bilgi

10.12.2014

PDFi görüntüle

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği Taslağı Hakkında Görüş

05.10.2014

PDFi görüntüle

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hakkında görüş

22.08.2014

PDFi görüntüle

Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları Taslağı Hakkında görüş

04.08.2014

PDFi görüntüle

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik Taslağı Hakkında görüş

09.06.2014

PDFi görüntüle

6306 Sayılı Afet Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında tanınan vergisel muafiyetler hakkında görüş

21.04.2014

PDFi görüntüle

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ Taslağı ile ilgili GYODER görüşü

17.07.2013

PDFi görüntüle

Planlı Alanlar Tip Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında GYODER görüşü

11.07.2013 

PDFi görüntüle

İmar Kanunu Tasarısı Taslağı hakkında GYODER görüşü

07.06.2013 

PDFi görüntüle

Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı hakkında GYODER görüşü

16.05.2013 

PDFi görüntüle

Gayrimenkul Sertifikalarının İhracına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı hakkında GYODER görüşü

03.05.2013 

PDFi görüntüle

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ Taslağı hakkında GYODER görüşü

03.04.2013 

PDFi görüntüle

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı taslağı hakkında GYODER görüşü

01.10.2012

PDFi görüntüle

Konut Satışlarında KDV Oranlarının Arttırılmasına İlişkin GYODER görüşleri

24.05.2012

PDFi görüntüle - 1PDFi görüntüle - 2

Yeni Sermaye Piyasası Kanun Tasarısı Taslağı hakkında GYODER görüşü

04.04.2012

PDFi görüntüle

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Yapacakları Bağış ve Yardımlar Hakkında SPK Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler hakkında GYODER görüşü

25.01.2012

PDFi görüntüle

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketleri’nin hisselerinin yabancılar tarafından alınması ile şirketin yabancı sermayeli şirket sayılması ve Tapu Müdürlükleri’nde bu nedenle yaşanan sorunlar hakkında GYODER görüşü

11.10.2010

PDFi görüntüleyin

Şehir Plancısı A. Faruk Göksu'nun 17 Ağustos depremi ile ilgili hazırlamış olduğu bildirge

17.08.2010

PDFi görüntüle

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmeleri hakkında GYODER görüşü

19.07.2010

PDFi görüntüle

Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar Kanunu Tasarı Taslağı hakkında GYODER görüşü

27.04.2010

PDFi görüntüle

İmar planı yapımında donatı alanları hakkındaki görüşlere istinaden T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kanun Değişikliği Teklifi ile ilgili GYODER Görüşü

30.03.2010

PDFi görüntüle - 1PDFi görüntüle - 2

İmar Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı taslağı hakkında GYODER görüşü

16.02.2010

PDFi görüntüle

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin esaslar tebliği hükümleri hakkında GYODER görüşü

01.12.2009

PDFi görüntüle

Halka açık olmayan GYO'lar hakkındaki GYODER görüşleeri

24.11.2009

PDFi görüntüle - 1PDFi görüntüle - 2

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılması düşünülen değer artış kazancının vergilendirilmesine ilişkin yeni düzenlemenin gayrimenkul sektörüne getireceği sorunlar hakkında GYODER görüşü

01.10.2009.

PDFi görüntüle

İmar planı yapımında donatı alanlarına ilişkin mevzuattan kaynaklı sorunlar ve çözüm önerileri hakkında GYODER görüşü

28.09.2009

PDFi görüntüle

Şehir Plancısı A. Faruk Göksu tarafından hazırlanan

15.09.2009

PDFi görüntüle

Şehir Plancısı A. Faruk Göksu 17 Ağustos ve sonrasını ele aldığı bildirgeye ulaşmak

17.08.2009

PDFi görüntüle

Kamu taşinmazlarının değerlendirilmesi hakkında GYODER görüşü

22.04.2009

PDFi görüntüle

Tasarı halindeki Borçlar Kanunu'nun

07.04.2009

PDFi görüntüle

Tasarı halindeki Borçlar Kanunu'nun

03.02.2009

PDFi görüntüle

Konutun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına alınması nedeniyle uygulamada karşılaşılan sorunlar ve konutun Yasa kapsamından çıkarılmasına veya ayrı bir düzenlemeye tabi tutulmasına dair GYODER görüşü

31.07.2008

PDFi görüntüle

Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği Taslağı hakkında GYODER görüşü

07.05.2008

PDFi görüntüle

Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunda ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı’nda yer alan maddelerden Harçlar Kanunu’nun 63’ üncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklik önerisi hakkında GYODER görüşü

02.04.2008

PDFi görüntüle

Kampanyalı konut satışlarında ve 4077 Sayılı Kanun’un 10/B maddesinin uygulanmasında sektörün karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik GYODER’in çözüm önerileri ve görüşleri

07.03.2008

PDFi görüntüle

İmar planlarına yapılan itirazların ve açılan davaların en aza indirgenmesi konusunda GYODER görüş ve çözüm önerilerine ulaşmak

11.02.2008

PDFi görüntüle

GYODER ETKİNLİK TAKVİMİ

GYODER ÜYELİK

Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu GYODER’e yeni üye olmak için gerekli bilgileri buradan öğrenebilirsiniz

ÜYELİK