ÜYE OL
Ne Aramıştınız?

EĞİTİM PROGRAMLARI

İmar Planlama Ve Uygulama Sürecinde Sorunlar Ve İmar Davaları

Yer : GYODER MERKEZİ
Eğitmenler :
Önemli Not: Önümüzdeki dönem program tekrarı için ÖN KAYIT
ÖN KAYIT FORMU
İmar Planlama Ve Uygulama Sürecinde Sorunlar Ve İmar Davaları
22 EKİM 2012

Eğitimin Amacı

Gayrimenkul sektöründe gayrimenkulün satın alma öncesi analizlerinde veya satın alındıktan sonra geliştirilmesi aşamasında belirleyici olan imar planlarını; son yasal düzenlemeler ışığında değerlendirmek, gayrimenkul geliştirme sürecinde mahkeme uygulamalarıyla ortaya çıkan ilke ve kuralları incelemektir. 

Hedef Kitle

Eğitime katılacaklar özellikle gayrimenkul geliştirme ve gayrimenkul hukuku konusunda özel sektörde çalışan yönetici, şehir plancıları, hukukçu ve uzmanlar ile, kamu sektöründe planlama ve hukuk konularında çalışanlardır.

Eğitim Programı:

1. İmar Planlarında Genel İlkeler
-Planlamaya ilişkin temel ilkeler
-Planların kademelenmesi,üst ölçekli planlar
2. Çevre Düzeni Planları, Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planları
-Yasal dayanaklar
-Temel İlkeler
-Hukuki niteliği
3. İmar Planlarının Yürürlüğe Girmesi ve İmar Programları
-Meclis kararı
-Askıya çıkma
-İmar programlarında konu ve ödenek
4. İmar Planlarına Karşı Açılan Davalar
-Süre ve imar planı yapma usullerine aykırılıklar
-Şehir planlama ilkelerine aykırılıklar
-Kamu yararına aykırılıklar
5. İmar Planları Davalarının Sonuçları ve Yapıların Durumu
-İmar planları ve yapıda kazanılmış haklar
-İmar planlarının iptali karşısında alınmış inşaat ruhsatları
-İmar planına aykırı veya ruhsatsız yapıların durumu