REGISTER
What Are You Looking For?

EDUCATIONAL PROGRAMMES

İmar Planlama Ve Uygulama Sürecinde Sorunlar Ve İmar Davaları

09.30 - 12.30 taxInclusive
Yer : GYODER MERKEZİ
Eğitmen : Prof. Dr. N. İlker Çolak

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fak., Dekan

education.aboutLecturer Prof. Dr. Gürsel Öngören

Öngören Hukuk Bürosu, Kurucu Ortak 

education.aboutLecturer
İmar Planlama Ve Uygulama Sürecinde Sorunlar Ve İmar Davaları
22 EKIM 2012

Prof. Dr. Gürsel Öngören
Öngören Hukuk Bürosu 

Prof. Dr. N. İlker Çolak 
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fak., Dekan

Eğitimin Amacı

Gayrimenkul sektöründe gayrimenkulün satın alma öncesi analizlerinde veya satın alındıktan sonra geliştirilmesi aşamasında belirleyici olan imar planlarını; son yasal düzenlemeler ışığında değerlendirmek, gayrimenkul geliştirme sürecinde mahkeme uygulamalarıyla ortaya çıkan ilke ve kuralları incelemektir. 

Hedef Kitle

Eğitime katılacaklar özellikle gayrimenkul geliştirme ve gayrimenkul hukuku konusunda özel sektörde çalışan yönetici, şehir plancıları, hukukçu ve uzmanlar ile, kamu sektöründe planlama ve hukuk konularında çalışanlardır.

Eğitmen Hakkında

Prof. Dr. Gürsel Öngören: Öngören Hukuk Bürosu, Kurucu Ortak 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1982 yılında bitirdi. 1985 yılında avukatlık stajını tamamlayarak İstanbul Barosu’na avukat olarak kaydoldu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda İdare Hukuku asistanı oldu. 1996 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İdare Hukuku Doçenti olarak görev yaptı. 

1996 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı’na Profesör olarak atandı. 1998 yılında öğretim üyeliğinden ayrılarak bir müddet avukatlık yaptı. 2004 yılından itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, İdare Hukuku ve İletişim Hukuku alanında çeşitli dersler verdi. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku bilim dalında öğretim üyeliği ve İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmaktadır. 

İdari Yargılama Mevzuatı, Türk Hukukunda İdari Dava Açma Süreleri, Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Mimari Eserler ve İlgili Yargı Kararları, İmar Planları, İmar Uygulamaları ve İptal Davaları gibi 11 adet kitabı ve birçok yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. 

Eğitmen Hakkında

Prof. Dr. N. İlker Çolak: Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Dekan

1970 yılında Adana’da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Adana Osmaniye’de, lise öğrenimini 1988 yılında İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda İngilizce öğrenimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. 1997 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında, “İdari Vergi Cezalarına Karşı İdari Başvuru Yolları” isimli tezi ile yüksek lisans öğrenimini 1998 yılında, “Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu ve ABD Örneği” isimli teziyle de doktora öğrenimini 2002 yılında tamamladı. 2003 yılı Haziran-Eylül döneminde İngiltere Birmingham Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak Avrupa Birliği ve İngiltere uyum süreci reformu konusunda çalışmalarda bulundu. Mart 2006’da İdare Hukuku doçenti oldu. 2011 yılında İdare Hukuku Anabilim Dalında Profesörlüğe yükseltilerek atanmıştır. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda Profesör olarak görev yapmakta ve anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinde “İmar Hukuku” dersi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku yüksek lisans programında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku” ve “İmar Hukuku” derslerini misafir öğretim üyesi olarak vermektedir. 

2006-2011 Yılları arasında İstanbul IV No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyesi ve başkanı olarak görev yapmıştır. 

Yayınlanmış birçok makalesi ve aralarında “İmar Hukuku” ve “İmar Planları, İmar Uygulamaları ve İptal Davaları” adlı eserler olan sekiz kitabı bulunmaktadır. 

Eğitim Programı:

1. İmar Planlarında Genel İlkeler
-Planlamaya ilişkin temel ilkeler
-Planların kademelenmesi,üst ölçekli planlar
2. Çevre Düzeni Planları, Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planları
-Yasal dayanaklar
-Temel İlkeler
-Hukuki niteliği
3. İmar Planlarının Yürürlüğe Girmesi ve İmar Programları
-Meclis kararı
-Askıya çıkma
-İmar programlarında konu ve ödenek
4. İmar Planlarına Karşı Açılan Davalar
-Süre ve imar planı yapma usullerine aykırılıklar
-Şehir planlama ilkelerine aykırılıklar
-Kamu yararına aykırılıklar
5. İmar Planları Davalarının Sonuçları ve Yapıların Durumu
-İmar planları ve yapıda kazanılmış haklar
-İmar planlarının iptali karşısında alınmış inşaat ruhsatları
-İmar planına aykırı veya ruhsatsız yapıların durumu