Educational Programmes

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Semineri

About Programme

Programda, “Üst ve Orta Düzey Yöneticiler ve Direktörler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verilecektir. Uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olan eğitim sonunda katılımcılara, alanında GYODER AKADEMİ sertifikası verilecektir.

 

Eğitim Başlıkları

 • Benim işim (kişisel değerlendirme aktivitesi)
 • Neden iş sağlığı ve güvenliğini yönetmeliyiz?
 • Yasal prensipler ve sorumluluk
 • Risk Yönetimi
 • İSG yönetiminde liderlik
 • Kazaların yönetilmesi
 • Uygulamaların planlanması ve takip
 • İSG performansının ölçülmesi ve analizi

 

Kimler Katılmalı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Üst ve Orta Düzey Müdür ve Yöneticiler, Şirket Sahipleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Proje Koordinatörleri, Şantiye Şefleri , İK Yöneticileri, Ekip Liderleri, Denetçiler

 

Eğitim Modulünün Faydaları

Bu eğitim ekip liderleri, denetçiler, yöneticiler, bölüm direktörlerinin etkin bir şekilde ekiplerinin iş
sağlığı ve güvenliğini yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

 • Yüksek deneyimli eğitmenlerden sektörel bilgi akışı sağlar.
 • Kazanılan nitelikler ile çalışanlara güven ve yetkinlik kazandırır.
 • Kazanılan yetkinlikler ile organizasyon içerisinde değerli, desteklenen ve gelişmiş çalışanlar yaratılır.
 • Uygulama, workshoplar ve kişisel değerlendirmelerle eğitim konuları desteklenir.
 • Kuruluş içerisindeki profesyonel iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimi desteklenir.
 • Teknik uygulamalarda bilinmesi gereken “1. Sınıf İçerik” ile uygulamalardaki başarı oranını yükseltir.
 • Eğitim sırasında ve sonrasında bireysel destek ile profesyonel iletişim ağını genişletir. 

 

Eğitmen Hakkında

Dr. İbrahim OĞUR, E. Baş İş Müfettişi, A Sınıfı Uzman

Lisans eğitimini 1978 yılında A.İ.T.İ. Akademisi’nde, yüksek lisans eğitimini 1986 Yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, doktora eğitimini 2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde (tez aşamasında) tamamladı. Doktora çalışması yaparken aynı Üniversitenin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık bölümünü bitirdi.

1976 -2000 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu bünyesinde İş Müfettişi olarak görev yaptı. Halen, kurucusu olduğu ve 1996 yılından bu yana “İş Sağlığı ve Güvenliği” alanında faaliyet gösteren DETAM Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.

Çalışma hayatının, İş Hukuku ve İş Güvenliği alanında, denetmen, eğitmen, danışman ve bilirkişi olarak görev alan İbrahim OĞUR’un, çeşitli dergi ve yayınlarda “ İş Hukuk, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsan Kaynakları Yönetimi“ alanında yayınlanmış yüzden fazla makalesi bulunmaktadır.

İş kazaların önlenebilmesinin, iş sağlığı ve güvenliğinin kültür haline dönüştürülmesine bağlı olduğuna, bunun sağlanabilmesi için de iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin, ilköğretim çağından itibaren başlatılması gerektiğine ve yine, işletme ve işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlarının başarıya ulaşmasının ise “ Üst Yönetim” tarafından sahiplenmesine bağlı olduğuna inanmaktadır.

Bu bağlamda; ilkini 2013 yılında Konya’da, Konya iş adamları ve Milli Eğitim yetkililerinin destek ve katılımıyla başlattığı “ilkokul çağından itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği” Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde, eğitim programlarını yürütmektedir.

Instructors

İbrahim Oğur