Educational Programmes

Müşteri Memnuniyetinin Beş Temel İlkesi Eğitim Semineri

About Programme

Mu¨s¸teri memnuniyeti yaklas¸ımı, “mu¨s¸teri velinimettir” so¨zu¨nden daha derin, planlı bir duyarlılıgˆı gerektiriyor. Küreselles¸me dalgaları ile birlikte, ticari hayatta oyunun kuralları bir hayli değişti, hâlâ değişmekte. Diğer sektörlerde olduğu gibi, gayrimenkul sektöründe de “mu¨s¸teri odaklılık” anlayıs¸ının, “mazeret dili” yerine “mu¨s¸teri memnuniyeti dili”nin etkin kullanımının ve mu¨s¸teriye, mesafelerden bagˆımsız olarak nasıl dokunulabilindiğinin ele alınması büyük değer taşıyor.

“Müşteri Memnuniyetinin Beş Temel İlkesi” başlıklı seminerimizde, günümüz iş dünyasının getirdikleri ve gerektirdikleri üzerinden müşteri memnuniyetini geliştirmeye, sürdürülebilir kılmaya yönelik birbirinden önemli beş ilkeyi ele alacak, etkili müşteri ilişkisi uygulamalarının ipuçlarını değerlendireceğiz.

 

Kimler Bu Eğitime Katılmalı?

Gayrimenkul sekto¨ru¨ne çes¸itli hizmet alanlarındaki faaliyetleriyle eklemlenen, etkili iletis¸imin mu¨s¸teri memnuniyetine olan yansımalarını go¨ren ve gelis¸tirmek isteyen; içindeki esas mu¨s¸teriyi, çalıs¸tıgˆı is¸letme içindeki mu¨s¸teriyi, is¸letmenin hedef kitlesi içinde tanımlanmıs¸ dıs¸ mu¨s¸teriyi du¨nden daha çok memnun etmenin yollarını irdeleyen tu¨m memnuniyet arayıcıları ve elçileri bu ato¨lyeye davetlidir. 

Eğitmen hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Kayıt formu için tıklayınız.

Kayıt formunu doldurarak egitim@gyoder.org.tr adresine gönderiniz.

Instructors

Pınar Saklıyan Koçali