Educational Programmes

Tüm Boyutlarıyla İpotek

About Programme

Eğitim Programı

• İpotekin hukuki niteliği 
• İpotekin çeşitleri ve derece sistemi 
• İpotekin kuruluş ve hükümleri 
• Öncelik ilişkisi

 

Instructors

Av. Murat Alpa