REGISTER
What Are You Looking For?

GYODER OPINIONS

08.07.2019

10.06.2019

29.03.2019

21.03.2019

13.02.2019

13.02.2019

01.02.2019

15.01.2019

14.01.2019

01.11.2018

23.10.2018

02.10.2018

06.08.2018

18.07.2018

11.06.2018

05.06.2018

12.02.2018

02.02.2018

22.01.2018

15.01.2018

11.01.2018

09.10.2017

20.07.2017

29.06.2017

15.05.2017

17.02.2017

16.12.2016

12.07.2016

09.05.2016

GİB Tarafından Hazırlanan Sirküler Taslağına İlişkin Çalışma

02.12.2015

Tebliğ Değişikliği Taslakları Hakkında Görüşler

05.08.2015

GYODER’in Yabancı Yatırımcıların Ülkemizde Taşınmaz Edinimi Ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Hakkında Görüşleri

01.06.2015

Maliye Bakanlığı GIB - 6306 Hukuki Mütala Görüş Yazısı

12.05.2015

Gayrimenkul Sektörünün Büyükşehir Belediyesi Ile Ortak Konularındaki Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

17.04.2015

6306 Kanunun Uygulaması Hakkında Görüş

06.03.2015

KDV İle İlgili Görüş

24.02.2015

3194 Sayılı İmar Kanun’u Hk. Görüş

29.12.2014

6306 Sayılı Kanun Görüşü Bakanı

11.12.2014

6306 Sayılı Kanun Görüşü Kentsel Dönüşüm Müdürü

11.12.2014

6306 Sayılı Kanun Görüşü Müsteşarı

11.12.2014

Ekonomi Bakanına Sektöre Dair Bilgi

10.12.2014

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği Taslağı Hakkında Görüş

05.10.2014

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Hakkında Görüş

22.08.2014

Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları Taslağı Hakkında Görüş

04.08.2014

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş

09.06.2014

6306 Sayılı Afet Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Tanınan Vergisel Muafiyetler Hakkında Görüş

21.04.2014

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ Taslağı Ile Ilgili GYODER Görüşü

17.07.2013

Planlı Alanlar Tip Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında GYODER Görüşü

11.07.2013

İmar Kanunu Tasarısı Taslağı Hakkında GYODER Görüşü

07.06.2013

Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hakkında GYODER Görüşü

16.05.2013

Gayrimenkul Sertifikalarının İhracına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hakkında GYODER Görüşü

03.05.2013

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ Taslağı Hakkında GYODER Görüşü

03.04.2013

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında GYODER Görüşü

01.10.2012

Konut Satışlarında KDV Oranlarının Arttırılmasına İlişkin GYODER Görüşleri

24.05.2012

Yeni Sermaye Piyasası Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında GYODER Görüş

04.04.2012

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Yapacakları Bağış Ve Yardımlar Hakkında SPK Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler Hakkında GYODER Görüşü

25.01.2012

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketleri’nin Hisselerinin Yabancılar Tarafından Alınması Ile Şirketin Yabancı Sermayeli Şirket Sayılması Ve Tapu Müdürlükleri’nde Bu Nedenle Yaşanan Sorunlar H

11.10.2010

Şehir Plancısı A. Faruk Göksu'nun 17 Ağustos Depremi Ile Ilgili Hazırlamış Olduğu Bildirge

17.08.2010

Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Edinmeleri Hakkında GYODER Görüş

19.07.2010

Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar Ve Zincir Mağazalar Kanunu Tasarı Taslağı Hakkında GYODER Görüşü

27.04.2010

İmar Planı Yapımında Donatı Alanları Hakkındaki Görüşlere Istinaden T.C. Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma Ve Uygulama Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Kanun Değişikliği Te

30.03.2010

İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında GYODER Görüşü

16.02.2010

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'na Ilişkin Esaslar Tebliği Hükümleri Hakkında GYODER Görüşü

01.12.2009

Halka Açık Olmayan GYO'lar Hakkındaki GYODER Görüşleeri

24.11.2009

Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılması Düşünülen Değer Artış Kazancının Vergilendirilmesine Ilişkin Yeni Düzenlemenin Gayrimenkul Sektörüne Getireceği Sorunlar Hakkında GYODER Görüşü

01.10.2009

İmar Planı Yapımında Donatı Alanlarına Ilişkin Mevzuattan Kaynaklı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hakkında GYODER Görüşü

28.09.2009

Şehir Plancısı A. Faruk Göksu Tarafından Hazırlanan

15.09.2009

Şehir Plancısı A. Faruk Göksu 17 Ağustos Ve Sonrasını Ele Aldığı Bildirgeye Ulaşmak

17.08.2009

Kamu Taşinmazlarının Değerlendirilmesi Hakkında GYODER Görüşü

22.04.2009

Tasarı Halindeki Borçlar Kanunu'nun

07.04.2009

Tasarı Halindeki Borçlar Kanunu'nun

03.02.2009

Konutun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamına Alınması Nedeniyle Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Ve Konutun Yasa Kapsamından Çıkarılmasına Veya Ayrı Bir Düzenlemeye Tabi Tutulmasın

31.07.2008

Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği Taslağı Hakkında GYODER Görüşü

07.05.2008

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nda Yer Alan Maddelerden Harçlar Kanunu’nun 63’ Üncü Maddesinde Yapılması Öngö

02.04.2008

Kampanyalı Konut Satışlarında Ve 4077 Sayılı Kanun’un 10/B Maddesinin Uygulanmasında Sektörün Karşılaştığı Sorunlar Ve Bu Sorunların Giderilmesine Yönelik GYODER’in Çözüm Önerileri Ve Görüşle

07.03.2008

İmar Planlarına Yapılan Itirazların Ve Açılan Davaların En Aza Indirgenmesi Konusunda GYODER Görüş Ve Çözüm Önerilerine Ulaşmak

11.02.2008