ÜYE OL
Ne Aramıştınız?

GYODER İAV LİSANSÜSTÜ TEZ ÖDÜLLERİ YARIŞMASI

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

S1. YARIŞMAYA KİMLER KATILABİLİR?
Bu yarışmanın ilan edildiği yıl ve 2 (iki) yıl öncesine kadar, lisansüstü veya doktora tezi olarak Türkçe veya İngilizce yazılmış ve Türkiye’deki ilgili üniversite jürisi tarafından kabul edilerek, tez sahibine Lisansüstü veya Doktora diploması verilmiş olan kişiler katılabilir.
Adayların üniversitelerin dört (4) yıllık lisans programından mezun olmaları gerekmektedir.
Bu yarışmaya GYODER ve İAV çalışanları ve 1. derece alt ve üst soy ile yan soy akrabaları katılamazlar.

S2. HANGİ TEZ KONULARI İLE YARIŞMAYA BAŞVURABİLİRİM?

 • Gayrimenkul Finansmanı
 • Gayrimenkulde Risk Yönetimi
 • Gayrimenkul Ekonomisi
 • Gayrimenkul Değerleme
 • Gayrimenkul Satışı ve Pazarlaması
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Gayrimenkulün Vergilendirilmesi
 • Gayrimenkul Koruma ve Yönetimi Politikaları
 • Gayrimenkul Proje Geliştirme
 • Gayrimenkul ve İnşaat Muhasebesi
 • Mülk Yönetimi
 • Tesis Yönetimi
 • Mekânsal Analiz
 • Şehir Planlama
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO)
 • Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF)
 • Gayrimenkul Kira Sertifikaları
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Kentsel Dönüşüm ve Yenileme
 • Kentsel ve Kırsal Arazi Yönetimi ve Politikaları
 • Sürdürülebilir ve Kurumsal Gayrimenkuller
 • Gayrimenkul Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri, Proptech gibi

konularını içeren yüksek lisans veya doktora tezleri yarışmaya kabul edilecektir.

S3. YARIŞMA SÜRESİ VE TAKVİMİ NEDİR?
Yarışma 2020 yılı Ekim ayı içinde ilan edilir. Yarışmaya başvuru süresi 2021 yılının 30 Eylül Perşembe günü saat 17.00’de sona erer. Değerlendirme sonuçları ve ödül tören tarihi yazılı/e-posta ile ödül kazanan kişilere 2021 yılı Kasım ayı içinde bildirilir. Ödül kazananlar GYODER ve İAV web sitelerinde ilan edilir.

S4. JÜRİ ÜYELERİ KİMLERDİR?

 • Prof. Dr. Ahmet İncekara
 • Prof. Dr. Ali Hepşen
 • Prof. Dr. Beliz Özorhon Orakçal
 • Güniz Çelen
 • Prof. Dr. Gürsel Öngören
 • Doç. Dr. Kerem Yavuz Arslanlı
 • Dr. Öğr. Üyesi Levent Sümer
 • Dr. Murat Berberoğlu
 • Dr. Raife Y. Eyiler
 • Doç. Dr. Serhat Başdoğan
 • Doç. Dr. Yener Çoşkun
 • Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu Tanrıvermiş

S5. YARIŞMAYI KAZANAN KİŞİLERE NE ÖDÜL VERİLECEKTİR?
Lisansüstü tezleri ve doktora tezleri aynı kategoride değerlendirilir. Toplamda en fazla 3 (üç) tez ödüle hak kazanabilir. Yarışma jürisi daha az sayıda tezi ödüllendirme hakkını saklı tutar.

 • Lisansüstü tezlerde dereceye giren eserlerin her birine 3.500 TL net nakit,
 • Doktora tezlerinde dereceye giren eserlerin her birine 5.000 TL net nakit ödülü ödenir.
 • Ödüle layık görülen tezler, kitap haline getirilecektir.

S6. YARIŞMAYA KATILIM İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?
a) Yarışmaya katılım başvuru yazısı (Ek:1)
b) Katılımcının YÖK formatlı öz geçmişi ve iletişim bilgileri (Ek:2)
c) Bir adet ciltli tez nüshası ile tezin Word ve PDF formatında, Times New Roman karakteri ve 12 punto ile yazılmış olarak tezin orijinalinin 3 adet CD’si/USB.
d) En fazla 1000 sözcükten oluşan tezin amacı, problem alanı, hipotezleri, uygulanan yöntem, bulgular, sonuç, öneriler, çalışmanın önemini ve benzer / farklı sonuç üreten çalışmaları belirten özet hazırlanması ve 3 adet CD/USB içinde yer alması gerekmektedir.
e) Yarışmacının Lisansüstü veya Doktora diploma fotokopisinin tezin kabul edildiği üniversite tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanması veya bu mevcut değil ise e-devlet üzerinden alınan YÖK Mezun Belgesi’nin e-posta ile [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.
f) Tez savunmasına girmeden önce veya tez savunma sonrası tezden üretilmiş makale veya kitapların yayınlanması hariç olmak üzere, yarışmaya sunulan tezin tıpkısının aynısının başka hiçbir yerde ve surette basılmadığını belirten taahhütname (Ek:3)
g) Yüksek Lisans / Doktora tezinin değerlendirme sonucu ödüle layık görüldüğünün başvuranın e-posta adresine bildirimini takip eden 15 gün içinde tez telif hakkının GYODER ve İAV’ye devredildiğini ve 3 yıl süreyle GYODER ve İAV’nin web sitelerinde yayınlanmasını kabul ettiğini belirten beyan ve taahhüt belgesinin noter onaylı olarak iletileceğinin kabul edildiğini belirten yazı. (Ek:4)
h) İAV’ye teslim edilen ancak ödüle layık görülmeyen evrak ve tezin iadesi, ödül töreni sonrası 15 gün içinde belirtilmiş olan adrese kargo / posta ücreti müracaat eden kişiye ait olmak üzere gönderilir. Talep edilmeyen tez evrakları ödül töreni sonrası altı ay içinde imha edilir.
ı) Yarışmacının bir adet fotoğrafı ve T.C. Kimlik No.su bulunan KİMLİĞİ’nin fotokopisi.
j) Tez onay formunun ciltli tezde bulunması, eğer bu form tezinizde yer almıyor ise, tez danışmanınız ile tez savunma jürisinde yer alan hocalarınızın ad-soyad-unvan ve bağlı olduğu üniversitesinin adını katılım başvuru dilekçesinde bildirmeniz gerekmektedir.
k) Mali Hakların Kullanımına İlişkin İzin Belgesi’nin (Ek:5) imzalanması gerekir.
l) Tezlerin ve ekindeki belgelerin değerlendirme sürecine girebilmesi için İAV’nin adresine posta/kargo ile gönderilmesi veya elden verilmesi gerekmektedir.
m) Yarışmaya katılmak isteyen adayların sorularını 1 Ekim 2020- 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yazılı olarak [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir. Her soru için adaya yine yazılı olarak bilgi verilecektir.

S7. DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN NEREYE BAŞVURABİLİRİM?
09:00-18:00 saatleri arasında İAV’ı arayabilirsiniz veya aşağıda belirtilen email adresinden ulaşabilirsiniz.


İAV adresi: İktisadi Araştırmalar Vakfı 19 Mayıs Caddesi No: 3 Golden Plaza Kat: 8 34600 Şişli İstanbul

[email protected]
www.iav.org.tr
Tel: 0212 233 2107

 


Aşağıdaki ekler ve daha detaylı bilgi için YÖNERGE’ye tıklayınız.
Ek 1: Katılım Dilekçesi
Ek 2: Özgeçmiş
Ek 3: Taahhütname
Ek 4: Beyanname
Ek 5: Mali Hakların Kullanımına İlişkin İzin Belgesi