YAYINLAR

ÖNCEKİ SAYFA

Antalya İli Yatırım Alanları Vizyon Araştırma Raporu

Antalya İli Yatırım Alanları Vizyon Araştırma Raporu

Antalya’yı her açıdan değerlendiren Antalya İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu Gelişen Kentler Zirvesi’nin çalışmalarına kaynak oluşturmak, kente ve kentin gayrimenkul yatırımlarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Kenti, coğrafi, ekonomik, sosyal, kültürel, tarihi ve demografik açıdan inceleyen rapor aynı zamanda kentin gayrimenkul sektörünü konut, alışveriş merkezleri, lojistik, sanayi, turizm, mega proje alanları gibi alt başlıklarda ele almaktadır. Rapor, Antalya’nın gayrimenkul potansiyelini tüm detaylarıyla ortaya koyarak, ulaşılabilir somut fırsatlar olarak sunmaktadır.

Raporu Görüntüle

Beyoğlu’nun Yatırım Değeri Araştırma Raporu

Beyoğlu’nun Yatırım Değeri Araştırma Raporu

Raporda Beyoğlu ekonomik, sosyal, kültürel, tarihi ve demografik açıdan incelenirken; kentsel dönüşüm projeleri, yatırımlar ve gayrimenkul sektörünün alt segmentleri ele alınıyor. İlçeyi birçok açıdan inceleyen bu rapor aynı zamanda ilçenin yatırım potansiyelini de ortaya koyuyor.

Raporu Görüntüle

Erzurum İli Yatırım Alanları Vizyon Araştırma Raporu

Erzurum İli Yatırım Alanları Vizyon Araştırma Raporu

Gelişen Kentler Zirvesi’nin çalışmalarına kaynak oluşturmak, Zirve’nin gayrimenkul sektörü ve kente katkısını rasyonel açıdan ele almak üzere Erzurum’u bir çok yönden değerlendiren Erzurum İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu hazırlanmıştır.

Raporu Görüntüle

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Araştırma Raporu

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Araştırma Raporu

Balıkesir ilinin mevcut durumunu ve sunduğu yatırım potansiyelini ortaya koyan rapor beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Balıkesir’in genel ekonomik durumu, ikinci bölümde demografik ve sosyal perspektifi ortaya konulmaktadır. Üçüncü bölümde Güney Marmara Bölgesi’nde yeniden yapılanma ile hayata geçirilen yatırımlara ve mega projelere yer verilmektedir. Dördüncü bölümde bölgede ön plana çıkan farklı sektörlerdeki yatırım fırsatları sunulmaktadır. Son bölümde ise genel değerlendirmeler ve öngörüler yer almaktadır.

Raporu Görüntüle

Balıkesir Konut Satın Alma ve Tüketici Tercihleri Araştırma Raporu

Balıkesir Konut Satın Alma ve Tüketici Tercihleri Araştırma Raporu

Balıkesir’de yaşayan yetişkinlerin gelecekte konut satın almaya yönelik eğilimleri ile oturmak istedikleri konutların özelliklerine ait görüşlerinin alınması amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma kapsamında yerel halka “satın almak istediği konuttan beklentileri ve şehirden memnuniyet düzeyi” hakkında sorular yönlendirilerek görüşleri alınmıştır.

Raporu Görüntüle

BURSA, IZMIR, GAZIANTEP,KONYA, SAMSUN Kentleri Konut Tercihleri ve Bulgular Araştırma Raporu

BURSA, IZMIR, GAZIANTEP,KONYA, SAMSUN Kentleri Konut Tercihleri ve Bulgular Araştırma Raporu

Beş il genelinde, konut satın alma kararlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi ve konut satın almak isteyenlerin profilinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın sahası CATI yöntemiyle, Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilmiş ve hedef katılımcı özellikleri taşıyan yetişkinlerle görüşülmüştür. Araştırma kapsamındaki beş ilde yasayan halkın demografik durumlarının incelenmesi dışında barındıkları evin sahiplik durumları ve konut alırken nelere dikkat ettikleri analiz edilmiştir.

Raporu Görüntüle

Gaziantep Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme ve Öngörüler 2020 Araştırma Raporu

Gaziantep Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme ve Öngörüler 2020 Araştırma Raporu
Bu çalışmada, Gaziantep’in coğrafi konumuna değinilmiş, şehrin ekonomik yapısı, nüfus ve demografik göstergeler ışığında detaylı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca Gaziantep gayrimenkul sektörü; konut, ticari, turizm, sanayi ve lojistik piyasalar baslıklarında ele alınmış, şehrin geleceğine yönelik öngörüler yapılmış ve gelişen bir şehir olarak Gaziantep’in yatırımcılar açısından potansiyel durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Gaziantep Konut Tercihleri Araştırma Raporu

Gaziantep Konut Tercihleri Araştırma Raporu
Araştırmanın amacı Gaziantep’de yaşayan yetişkinlerin gelecekte konut satın almaya yönelik eğilimleri ile oturmak istedikleri konutların özelliklerine ait görüşlerinin alınmasıdır. Bu amaç doğrultusunda araştırma kapsamında yerel halka “satın almak istediği konuttan beklentileri ve şehirden memnuniyet düzeyi” hakkında sorular yönlendirilerek görüşleri alınmıştır. Araştırma  CATI (bilgisayar destekli telefon anketi) yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve yanıt vermeyi kabul eden 260 yetişkinle görüşülmüştür.

2014 Yılı 3 Çeyrek Verileri İle Gayrimenkul Sektörü Araştırma Raporu

2014 Yılı 3 Çeyrek Verileri İle Gayrimenkul Sektörü Araştırma Raporu

İki bölümden oluşan raporun birinci bölümünde değişik başlıklarla sayısal göstergeler ve eğilimlere yönelik değerlendirmeleri içeren Türkiye Ekonomisi’nin ve Gayrimenkul Sektörü 2014 yılı Üç Çeyrek Verileri yer almaktadır. Raporun ikinci bölümünde ise 2014 yılının en gündemdeki konulardan biri olan balon konusuna değinilmiştir. “EVA Gayrimenkul Değerleme’nin Konut Balonu Konusuna Yaklaşımı” başlıklı bölümde aslında konut balonu nedir, konutta balon var mı sorularına cevap aranmaktadır.

Raporu Görüntüle

Kayseri Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme ve Öngörüler Araştırma Raporu

Kayseri Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme ve Öngörüler Araştırma Raporu

“Kayseri Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme ve Öngörüler” raporu GYODER ve Ankara Üniversitesi, Tasınmaz Geliştirme Anabilim Dalı işbirliği ile hazırlanmıştır. Bu çalışmada, Kayseri’nin tarihine ve coğrafi konumuna değinilmiş ve şehrin ekonomik yapısı detaylı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca KAYSERI gayrimenkul sektörü; konut, ticari, turizm, sanayi ve lojistik piyasalar adı altında ele alınmış, şehrin geleceğine yönelik öngörüler yapılmış ve gelişen bir şehir olarak KAYSERİ’nin yatırımcılar açısından potansiyel durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Raporu Görüntüle

Kayseri Konut Satın Alma ve Tüketici Tercihleri Araştırma Raporu

Kayseri Konut Satın Alma ve Tüketici Tercihleri Araştırma Raporu

Sektör paydaşları ve potansiyel müşterileri ile gerçekleştirilen araştırmada gayrimenkul sektöründe müşteri taleplerinin ve sektör paydaşlarının değerlendirmelerinin genel yapısının anlaşılması hedeflenmiştir. Bunun yanında, kamuoyunda tartışılan mütekabiliyet yasası ve kentsel dönüşüm konularına yönelik genel tutumların değerlendirilmesi de yine araştırmanın amaçları arasındadır.

Anketi Görüntüle

Gayrimenkul Sektörü ve İstanbul Konut Piyasası Saha Araştırma Raporu

Gayrimenkul Sektörü ve İstanbul Konut Piyasası Saha Araştırma Raporu

Sektör paydaşları ve potansiyel müşterileri ile gerçekleştirilen araştırmada gayrimenkul sektöründe müşteri taleplerinin ve sektör paydaşlarının değerlendirmelerinin genel yapısının anlaşılması hedeflenmiştir. Bunun yanında, kamuoyunda tartışılan mütekabiliyet yasası ve kentsel dönüşüm konularına yönelik genel tutumların değerlendirilmesi de yine araştırmanın amaçları arasındadır.

Raporu Görüntüle

Gayrimenkul Araştırma Raporu 15

Gayrimenkul Araştırma Raporu 15

Samsun Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme ve Öngörüler

Rapor,  GYODER ve İstanbul Ticaret Üniversitesi- Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle hazırlanmıştır. Çalışmada Samsun’un ekonomik ve demografik yapısı incelenmiş, ilin gayrimenkul sektörü konut, ticari, turizm, sanayi ve lojistik başlıkları altında ele alınmıştır.

Raporu Görüntüle

Gayrimenkul Araştırma Raporu 14

 Gayrimenkul Araştırma Raporu 14

İzmir Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme ve Öngörüler 

Raporda İzmir gayrimenkul sektörü konut ve ticari gayrimenkul piyasaları başlıkları altında değerlendirilmekte ve gelişen kent potansiyeline ilişkin öngörüler yapılmaktadır. Raporu aşağıdaki linkten ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

Raporu Türkçe görüntüle

Gayrimenkul Araştırma Raporu 13

Gaziantep Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme ve Öngörüler 2015 


Raporda Konya gayrimenkul sektörü konut ve ticari gayrimenkul piyasaları başlıklarında değerlendirilmekte ve gelişen kent potansiyeline ilişkin öngörüler yapılmaktadır. Raporu aşağıdaki linkten ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

 

Raporu Türkçe Görüntüle

Gayrimenkul Araştırma Raporu 11

 Gayrimenkul Araştırma Raporu 11

Konya Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme ve Öngörüler 2015 


Raporda Konya gayrimenkul sektörü konut ve ticari gayrimenkul piyasaları başlıklarında değerlendirilmekte ve gelişen kent potansiyeline ilişkin öngörüler yapılmaktadır. Raporu aşağıdaki linkten ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

Raporu Türkçe Görüntüle

Gayrimenkul Araştırma Raporu 10

Gayrimenkul Araştırma Raporu 10

Küresel Kriz Sonrası Gayrimenkul Sektörü ve Türkiye İçin Öngörüler 2015 


88 sayfa olarak hazırlanmış olan raporda küresel gayrimenkul piyasaları için öngörülerin yanı sıra 2015 yılına dair konut sektörü, perakende pazarı ve alışveriş merkezi öngörüleri yer almaktadır. Rapor ayrıca İstanbul ofis, lojistik ve otel piyasası ile ilgili göstergeler ve beklentilere de yer vermektedir. 236 TL KDV dahil bedelle satışa sunulan rapordan temin etmek için sipariş formunu doldurup, 0 212 282 53 93'e fakslamanızı rica ederiz. Ödemelerde banka havalesi geçerlidir.

Raporu Görüntüle

Gayrimenkul Araştırma Raporu 9

 Gayrimenkul Araştırma Raporu 9

Bursa Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme ve Öngörüler 2015 


Raporda Bursa gayrimenkul sektörü konut ve ticari gayrimenkul piyasaları başlıklarında değerlendirilmekte ve gelişen kent potansiyeline ilişkin öngörüler yapılmaktadır. Raporu aşağıdaki linkten ücretsiz olarak temin edebilirsiniz

Raporu Türkçe Görüntüle

Gayrimenkul Araştırma Raporu 8

Gayrimenkul Araştırma Raporu 8

Yeni Ekonomik Dönem Ve Gayrimenkul Sektörü İçin Öngörüler 


98 sayfa olarak hazırlanmış raporda Dünya ekonomisinde genişleme dönemi ve gayrimenkul sektörü, ekonomik kriz sonrası yeni dönem ve gayrimenkul sektörü, Türkiye ekonomisinde büyüme dönemi ve gayrimenkul sektörü, Türkiye ekonomisinde yeni dönem ve gayrimenkul sektörü, ekonomik büyüme ve kriz sonrası dönemin koşullarının karşılaştırılması ve gayrimenkul sektörü konuları en güncel haliyle yer almıştır. 236 TL KDV dahil bedelle satışa sunulan rapordan temin etmek için sipariş formunu doldurup, 0 212 282 53 93'e fakslamanızı rica ederiz. Ödemelerde banka havalesi geçerlidir.

 

Raporu Görüntüle

Gayrimenkul Araştırma Raporu 7

 Gayrimenkul Araştırma Raporu 7

Dar Gelirlilerin Konut İhtiyacı ve Çözüm Önerileri 


Dar Gelirlilerin Konut İhtiyacı ve Çözüm Önerileri raporunu aşağıdaki linkten temin edebilirsiniz. 236 TL KDV dahil bedelle satışa sunulan rapordan temin etmek için sipariş formunu doldurup, 0 212 282 53 93'e fakslamanızı rica ederiz. Ödemelerde banka havalesi 

Raporu Görüntüle

Gayrimenkul Araştırma Raporu 6

 Gayrimenkul Araştırma Raporu 6

Türkiye'de Perakende Pazarı Ve Alışveriş Merkezleri İçin Öngörüler 2015 


96 sayfa olarak hazırlanmış raporda Türkiye'deki perakende harcamaları, perakende pazarı ve alışveriş merkezleri, 2015 yılına dek perakende pazar ve alışveriş merkezleri için yapılan öngörüler ile mevcut, inşaat ve plan aşamasında olan alışveriş merkezlerinin listesi ve bilgileri yer almıştır. 236 TL KDV dahil bedelle satışa sunulan rapordan temin etmek için sipariş formunu doldurup, 0 212 282 53 93'e fakslamanızı rica ederiz. Ödemelerde banka havalesi geçerlidir.

 

Raporu Görüntüle

Gayrimenkul Araştırma Raporu 5

 Gayrimenkul Araştırma Raporu 5

Gayrimenkul Sektörü Ve İller İçin Öngörüler 2015


Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, K.Maraş, Malatya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Trabzon

200 sayfa olarak hazırlanmış raporda Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Trabzona' ait demografi ve nüfus öngörüleri, konut stoku, konut ihtiyacı, konut talebini etkileyen unsurlar, konut sektörü ve konut piyasaları için öngörüler, perakende pazarı ve alışveriş merkezleri, turizm ve konaklama tesisleri, sanayi ve lojistik alanları güncel haliyle yer almaktadır. 236 TL KDV dahil bedelle satışa sunulan rapordan temin etmek için sipariş formunu doldurup, 0 212 282 53 93'e fakslamanızı rica ederiz. Ödemelerde banka havalesi geçerlidir.

Raporu Görüntüle

Gayrimenkul Araştırma Raporu 4

 Gayrimenkul Araştırma Raporu 4

Gayrimenkul Sektörü Ve İller İçin Öngörüler 2015 


Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun
180 sayfa olarak hazırlanmış raporda Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin ve Samsun'a ait demografi ve nüfus öngörüleri, konut stoku, konut ihtiyacı, konut talebini etkileyen unsurlar, konut sektörü ve konut piyasaları için öngörüler, perakende pazarı ve alışveriş merkezleri, turizm ve konaklama tesisleri, sanayi ve lojistik alanları hakkında bilgi yer almaktadır. 236 TL KDV dahil bedelle satışa sunulan rapordan temin etmek için sipariş formunu doldurup, 0 212 282 53 93'e fakslamanızı rica ederiz. Ödemelerde banka havalesi geçerlidir.

Raporu Görüntüle

 

Gayrimenkul Araştırma Raporu 3

 Gayrimenkul Araştırma Raporu 3

Gayrimenkul Sektörü Ve İller İçin Öngörüler 2015


Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep
134 sayfa olarak hazırlanmış raporda Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Gaziantep demografi ve nüfus öngörüleri, konut stoku, konut ihtiyacı, konut talebini etkileyen unsurlar, konut sektörü ve konut piyasaları için öngörüler, perakende pazarı ve alışveriş merkezleri, turizm ve konaklama tesisleri, sanayi ve lojistik alanları hakkında bilgi yer almaktadır. 236 TL KDV dahil bedelle satışa sunulan rapordan temin etmek için sipariş formunu doldurup, 0 212 282 53 93'e fakslamanızı rica ederiz. Ödemelerde banka havalesi geçerlidir.

Raporu Görüntüle

Gayrimenkul Araştırma Raporu 2

 Gayrimenkul Araştırma Raporu 2

Türkiye'de Konut İhtiyacı Ve Talebine Bağlı Konut Finansman Sisteminin Gelişme Potansiyeli 2015

 
80 sayfa olarak hazırlanmış raporda Türkiye'de Konut İhtiyacı ve Konut Talebi, Konut Finansman Sistemi ve Gelişme Potansiyeli 2015, Konut Finansman Sistemi İle Konut Talebinin Karşılıklı Etkileşimi ve Öngörüler 2015, Yeni Konut Finansman Sistemi İle Konut Sektörünün Gelişimi ve Ekonomik Büyümeye Katkı, Uluslararası Perspektif: Türkiye Konut ve İpotek Piyasası (Hans Joachim Dübel'in görüşü) hakkında detaylı bilgi verilmiş ve sektörel göstergeler yer almıştır. 236 TL KDV dahil bedelle satışa sunulan rapordan temin etmek için sipariş formunu doldurup, 0 212 282 53 93'e fakslamanızı rica ederiz. Ödemelerde banka havalesi geçerlidir.

Raporu Görüntüle

Gayrimenkul Araştırma Raporu 1

 Gayrimenkul Araştırma Raporu 1

Gayrimenkul Sektörü Ve İstanbul İçin Öngörüler 2015 


104 sayfa olarak hazırlanmış raporda Türkiye’de ve İstanbul’da Gayrimenkul Sektörü, İstanbul’da Gayrimenkul Sektörü ve Piyasaları için Öngörüler: Konut Sektörü, Perakende Sektörü, Ofis Piyasası, Sanayi ve Lojistik Alanları Piyasası, Otel Pazarı, Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinimleri ve Buna Bağlı Gayrimenkul Talepleri ile sektörel göstergeler hakkında detaylı bilgi verilmiştir. 236 TL KDV dahil bedelle satışa sunulan rapordan temin etmek için sipariş formunu doldurup, 0 212 282 53 93'e fakslamanızı rica ederiz. Ödemelerde banka havalesi geçerlidir.

Raporu Görüntüle

GYODER ETKİNLİK TAKVİMİ

GYODER ÜYELİK

Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu GYODER’e yeni üye olmak için gerekli bilgileri buradan öğrenebilirsiniz

ÜYELİK