Türkiye'nin Gayrimenkul Platformu

Neşecan Çekici
BAŞKAN'DAN
Yönetim Kurulu Başkanı

GYODER I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi
GYODER I. Ankara Gayrimenkul ZirvesiGYODER Gösterge


2. IAV Lisansüstü Tez Ödülleri
Detaylar İçin Tıklayın

Genel Kurul
GYODER 23. Olağan Seçimli Genel Kurul

GYODER Öğrenci Proje Yarışması
GYODER Öğrenci Proje Yarışması
GYODER Öğrenci Proje Yarışması
Değerler

Neden GYODER?

1

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu olarak sahip olduğumuz uzmanlık, tecrübe ve birikimle sektörü geleceğe taşımak,

2

Gayrimenkul sektörünü aynı çatı altında toplayarak, sektörün teknoloji ve tasarımla bir bütün olarak büyümesi adına her alanda adımlar atmak,

3

Türkiye gayrimenkul sektörünün yurt dışına açılan penceresi olmak ve uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmek,

4

Sektörün kapsadığı tüm alt disiplinlerle ilgili konularda standartlar oluşturmak,

5

Gayrimenkul sektörünün gelişimi için çözümler üretmek üzere ile ilgili mevzuat ve düzenlemelerin yapılmasında etkin rol oynayarak, kamu otoritesini doğru yönlendirmek,

6

Sektörün kurumsallaşmasını hızlandırarak, etik, güvenilir ve şeffaf bir yapıya ulaşmasına katkıda bulunmak,

7

Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek ve birlikler ile sinerjik iş birliği ve iş bölümü ortamları oluşturmak,

8

Sektör paydaşları ve üyelerimiz arasında iletişimi arttırmak ve bilgi alışverişini sağlamak,

9

Sektörün ihtiyaç duyduğu güncel ve sağlıklı bilgi sistemlerini ve veri havuzunu oluşturarak tüm sektör paydaşlarının kullanımına sunmak,

10

Şehirleşme sürecinde teknoloji, tasarım ve tabiat ile uyumlu, çağdaş ve uygar şehircilik unsurlarının oluşmasına katkıda bulunmak,

11

Gayrimenkul ile teknolojinin kesiştiği alanlara yönelik farkındalık yaratmak ve oluşan yeni ekosistemle sektörde iş birlikleri ve yatırımların artmasını sağlamak.