Türkiye'nin Gayrimenkul Platformu

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BAŞKAN'DAN
Mehmet KALYONCU

TÜRKİYE'NİN GAYRİMENKUL PLATFORMU
HAKKIMIZDA
GYODER
TÜRKİYE'NİN GAYRİMENKUL PLATFORMU

24. SAYI
GYODER GÖSTERGE
2021 YILI TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ 1. ÇEYREK RAPORU
DIGITAL NETWORK ALKAŞ
PLATFORM
ALKAŞ DNA

BAŞVURU YÖNERGESİ
İAV. TEZ ÖDÜLLERİ
YARIŞMA
GÜNCEL RAPOR
YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ
REIDIN GYODER
DEĞERLER

Neden
GYODER

1

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu olarak sahip olduğumuz uzmanlık, tecrübe ve birikimle sektörü geleceğe taşımak,

2

Gayrimenkul sektörünü aynı çatı altında toplayarak, sektörün teknoloji ve tasarımla bir bütün olarak büyümesi adına her alanda adımlar atmak,

3

Türkiye gayrimenkul sektörünün yurt dışına açılan penceresi olmak ve uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmek,

4

Sektörün kapsadığı tüm alt disiplinlerle ilgili konularda standartlar oluşturmak,

5

Gayrimenkul sektörünün gelişimi için çözümler üretmek üzere ile ilgili mevzuat ve düzenlemelerin yapılmasında etkin rol oynayarak, kamu otoritesini doğru yönlendirmek,

6

Sektörün kurumsallaşmasını hızlandırarak, etik, güvenilir ve şeffaf bir yapıya ulaşmasına katkıda bulunmak,

7

Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek ve birlikler ile sinerjik iş birliği ve iş bölümü ortamları oluşturmak,

8

Sektör paydaşları ve üyelerimiz arasında iletişimi arttırmak ve bilgi alışverişini sağlamak,

9

Sektörün ihtiyaç duyduğu güncel ve sağlıklı bilgi sistemlerini ve veri havuzunu oluşturarak tüm sektör paydaşlarının kullanımına sunmak,

10

Şehirleşme sürecinde teknoloji, tasarım ve tabiat ile uyumlu, çağdaş ve uygar şehircilik unsurlarının oluşmasına katkıda bulunmak,

11

Gayrimenkul ile teknolojinin kesiştiği alanlara yönelik farkındalık yaratmak ve oluşan yeni ekosistemle sektörde iş birlikleri ve yatırımların artmasını sağlamak.