ÜYE OL
Ne Aramıştınız?

YENİ ÜYELİK

Üyelik Genel Şartları

Fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak tescil edilmiş kuruluşlar ile Gayrimenkul sektörü içinde yer alan/gayrimenkul sektörü ile işbirliği yapan tüzel ve gerçek kişiler derneğe üye olabilir.I.Asil Üyelik:

Derneğin asil üyeleri seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

  • a. Kurumsal Asil Üyelik (Tüzel Kişi)
    Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, başkanları ya da kendilerini temsil ile görevlendirdikleri gerçek kişiler yolu ile temsil edilen seçme ve seçilme hakkına sahip, tüzel kişiliği olan üyelerdir
  • b.Bireysel Asil Üyelik (Gerçek Kişi)
    Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, seçme ve seçilme hakkına sahip gerçek kişi üyelerdir.Gerçekkişi ile tüzelkişi adına yetkili kişi üyelik başvurusunda bulunur. Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir ve derneğe bildirilir.

II. Faaliyet Üyeliği:

Faaliyet Üyeliği, Dernek amaçlarına uygun olarak dernek faaliyetlerine katkıda bulunmak isteyen, dernek etkinlik ve aktivitelerinden yararlanmak isteyen,Dernek Kurumsal Üyesi olan firmalarda çalışan veya görevli olan gerçek kişiler ile fiil ehliyetine sahip diğer gerçek vetüzel kişilikler yönetim kurulu kararı ile belirli bir süre için ya da süresiz olarak Faaliyet Üyeliği’neseçilebilirler. Dernek etkinlikleri ve hizmetlerinden yararlanabilen Faaliyet Üyeleri’ninseçme ve seçilme hakları yoktur.

III. Akademik ve Onursal Üyelik:

Sektörle ilgili Üniversite veya Yüksekokullarda, Akademik çevrelerde görevli olan,çalışankişilerile Derneğe ve/veya amaç ve hizmet konularına emeği geçmiş olan kişiler arasından, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurul kararı ile seçilen üyelerdir. Akademik ve Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, diledikleri taktirde ödenti verirler.