Educational Programmes

Bina Tamamlama Sigortası Eğitim Semineri

About Programme

Neden Bu Eğitime Katılmalısınız?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, konut amaçlı bir taşınmazın satış sözleşmesine taraf olan tüketicilerin, ön ödemelerini teminat altına almak amacıyla, Hazine Müsteşarlığı'nca düzenlenen Bina Tamamlama Sigortası’nın kapsamı, koşulları, uygulama esasları ve temini hakkında bilgi aktarımı hedeflenmektedir.

Kimler Bu Eğitime Katılmalı?

Eğitim, tüm geliştirici şirketlerin hukuk, finans ve operasyon departmanlarında çalışan kişiler ile şirket yöneticileri/personeli, avukatlar ve stajyer avukatlara faydalı olacaktır.

Eğitimin İçeriği

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yayınlanan Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik ile Hazine Müstaşarlığı’nca yayınlanan Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları esas olarak alınıp, ürünün bütün süreçlerini ve alişageldiğimiz sigortalı ile sigortacıdan oluşan iki taraflı sigorta sözleşmelerinin aksine, bir kefalet sigortası türü olan Bina Tamamlama Sigortası kapsamında, satıcı, tüketici ve sigortacı olarak üç farklı tarafın hak ve yükümlülükleri nasıl paylaştığı detaylı olarak incelenip, benzeri teminat türleri ile de karşılaştırılacaktır.

Eğitmen Hakkında

Meltem GEZEN, Rosenberg & Parker of Turkey

1995 yılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunudur. 1995 yılında Amerika’da başlayan finans sektöründeki kariyeri, İsviçre’de devam etmiştir. Kefalet Sigortası konusu üzerinde 70 senedir uzmanlaşmış Amerika’da yerlesik bir aile şirketinin İstanbul ofisinin başkanlığını Türkiye uygulamaları amacıyla yapmaktadır. Bina Tamamlama Sigortası ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı calışmalarda aktif olarak yer almış, şu an ürünün uygulanmasında Türkiye’de eğitim ve tanıtım amaçlı seminerler vermekte, aynı zamanda geliştiriciler ile şirket bazında eğitim çalışmaları yapmaktadır.

Eğitim GYODER Ofisi'nde düzenlenecektir.

Kontenjanımız 20 kişi ile sınırlıdır.

Instructors

Meltem Gezen