Educational Programmes

Faruk Göksu Ile Kentsel Strateji Eğitimi

About Programme

Neden Bu Eğitime Katılmalısınız? 
 

Kentsel Strateji Eğitimi, gayrimenkul sektöründeki son gelişmeler ve yasal düzenlemeler konusunda gelinen durumu değerlendirmeyi ve kentsel dönüşüm sürecinde yenilikçi proje geliştirme yaklaşım ve yöntemlerini katılımcılar ile yapılacak tartışmalarla ortaya koymayı amaçlar.

Kimler Bu Eğitime Katılmalı?

Eğitime katılması gerekenler özellikle gayrimenkul geliştirme ve finans yaratma konusunda sektörde çalışan yönetici ve uzmanlar ile kamu sektöründe planlama ve tasarım konularında çalışanlardır.

Eğitmenler

A.Faruk Göksu
Sıla Akalp

Eğitim Yeri

Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK)
Duatepe Sokak No:61 Yeldegirmeni Kadıköy
Kroki için tıklayınız

Eğitimin İçeriği

1.Kentlerin Geleceği

- Kent Modelleri

- Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi

2.İmar Hakları Transferi

- Menkulleştirme ve Transfer

- Örnek Projeler

3.İstanbul’un Dönüşümü ve Gelişimi

- Stratejik Kararlar

- Stratejik Projeler

- Fırsatlar

4.Sosyal Etki Değerlendirmesi

- Sosyal Etki

- Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım

5.TAK Modeli

- TAK Kadıköy

- TAK Kartal

6.Kentsel Vizyon

- 81 Kent 81 Vizyon

- 39 Kent 1 İstanbul

Eğitmenler Hakkında

A.Faruk Göksu Hakkında
Kentsel Strateji, Ortak, Şehir Plancısı, Uzlaşma Yöneticisi


1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü bitiren Göksu, kamu, özel sektör ve yerel örgütleri bir araya getiren pek çok kentsel dönüşüm projeleri uygulamıştır.

Kentsel gelişim ve dönüşüm konularında stratejiler, yenilikçi model ve öneriler ortaya koymakta ve projeler gerçekleştirmektedir. Projeden etkilenen grupların bir araya gelmelerini sağlamak üzere ‘uzlaşma yönetimi’ yapmaktadır.

Kentlerin gelecek stratejilerini belirlemek üzere Kentsel Strateji ve Katılımcı Planlama Çalıştayları ile kentsel sorunların çözümüne yönelik Stratejik Tasarım Çalıştayları düzenleyen Kentsel Strateji şirketinin kurucu ortağıdır.

Sıla Akalp Hakkında

Kentsel Strateji, Ortak, Şehir Plancısı, Stratejik Tasarım Yöneticisi

2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü bitiren AKALP, planlama ve tasarım ilkelerinin katılımcı ortamlarda belirlenmesi için strateji ve tasarım ilişkisini kurgulayan ‘stratejik tasarım yönetimi’ yapmaktadır.

Kentsel Strateji şirketinin ortağı ve Stratejik Tasarım Yöneticisi olan Akalp, Yerel Girişime DESTEK Platformu, Stüdyo 33 Programı ve 2013 yılında kurulan Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) ve Kentsel Vizyon Platformu’nda da koordinatörlük yapmaktadır.

Instructors

A.Faruk Göksu

Sıla Akalp