Educational Programmes

Finansman Aracı Olarak Kira Sertifikası (Sukuk) Eğitimi

About Programme

Sermaye Piyasası Kurulu işbirliğiyle düzenlenen eğitimde kira sertifikasının dünya ve ülkemizdeki uygulamaları hakkında bilgi verilerek sektörün bu piyasa enstrümanı hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Eğitmenler
Av. Hasan Esenköylü, Halk GYO

Merve Astım, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi, Uzman

Eğitimin Amacı

Ülkemizde her geçen gün büyükmekte olan gayrimenkul ve inşaat sektörünün finansman kaynaklarını çeşitlendirmede ciddi katkı sağlama potansiyeli olan kira sertifikasının dünya ve ülkemizdeki uygulamaları hakkında bilgi verilerek sektörün bu piyasa enstrümanı hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Eğitim; yurt içinde veya yurt dışında gayrimenkul ve inşaat alanında faaliyet gösteren şirketlerin proje ve finansmandan sorumlu yöneticileri, proje ve finans departmanı yetkilileri ile sektörde faaliyet gösteren hukukçulara yönelik olarak hazırlanmıştır.
 

Eğitimin İçeriği

 • Kira Sertifikaları
 • Kira sertifikası (sukuk) nedir?
 • Dünyada ve Türkiye’de gelişimi
 • Hukukumuzdaki kira sertifika türleri
 • Varlık Kiralama Şirketleri
 • Varlık kiralama şirketinin kuruluşu
 • İhraççı-varlık kiralama şirketi, aracı kuruluş ve yatırımcı ilişkilerine hukuksal bakış
 • İhraç prosedürü ve ihraca ilişkin dokümantasyon
 • İhraçlarda yaşanabilecek problemler
 • Örnek ihraç simulasyonu
 • Soru-cevap

Eğitmenler Hakkında

Merve Astım 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2007 yılında mezun olmuştur. 2008 yılında Uzman Yardımcısı olarak başladığı Sermaye Piyasası Kurulu’nda 2011 yılından itibaren Uzman olarak çalışmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu Ortalıklar Finansmanı Dairesi’nde çalışmakta olan Merve ASTIM ihraç başvurularının sonuçlandırılması ve borsa şirketlerinin finansal tablolarının ve özel durum açıklamalarının gözetiminin yanı sıra borçlanma araçları, kira sertifikası, VTMK ve VDMK düzenleme gruplarında yer almakta olup, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi’nde de ilgili çalışma gruplarında görev almaktadır.  


Hasan Esenköylü 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Altı yıl süreyle Borsa İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’de müşavir avukat olarak görev yapmıştır. Görev yaptığı süre boyunca ağırlıklı olarak bankacılık ve sermaye piyasası mevzuatında uzmanlaşmıştır. Bir süre serbest avukat olarak sermaye piyasası ve ticaret hukuku ağırlıklı avukatlık yapmıştır. 2012 yılında Asya Katılım Bankası’nda avukat olarak görev yapan Hasan Esenköylü adı geçen Banka’nın kaynak kuruluş sıfatıyla gerçekleştirdiği özel sektörün ilk kira sertifikası ihracında hukukçu olarak görev almıştır. İstanbul Şehir Üniversitesi’nde özel hukuk alanında yüksek lisans eğitimine devam eden Hasan ESENKÖYLÜ halen Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır.

Instructors

Av. Hasan Esenköylü

Merve Astım