Educational Programmes

Gayrimenkul Finansmanı Ve Yeni Enstrümanlar

About Programme

Gayrimenkul sektörünün ekonomiye katkısı oldukça büyüktür. Gerek inşaat sektörü gerekse de inşaat yatırımlarının finansmanı önem arz etmektedir. Son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerin kaynağı büyük ölçüde özellikle bu finansman yöntemlerinin yanlış uygulanmasından kaynaklanmıştır. Sonuç olarak sektörün önemi ve hassasiyeti daha da artmıştır. Bu itibarla, bu eğitime katılarak gayrimenkul gibi uzun vadeli üretim ve geri dönüş süreci olan sektörün finansman yöntem ve çeşitlerini öğrenebilirsiniz.

Eğitim İçeriği Nedir?

Bu eğitim, gayrimenkul sektörünün finansman yöntemlerinin esasen hane halkı, kamu ve finans piyasaları eliyle nasıl yapıldığını ve geleneksel – modern finansman yöntemlerinin neler olduğunu irdelemektedir. Eğitim iki bölümden oluşmaktadır:

1.Bölüm

Eğitmen: Doç. Dr. Feyzullah Yetgin (3 Saat / 09:30 – 12:30 )

  • Gayrimenkul finansman piyasalarının yapısı
  • Türkiye’de gayrimenkul piyasası ve finansmanı, inşaat finansmanı ve gelişmekte olan ülkelerdeki durum
  • Gayrimenkul finansman piyasalarında GYO’ların durumu

2.Bölüm

Eğitmen: Doç. Dr. Orhan Erdem (3 Saat / 13:30 – 16:30 )

  • Gayrimenkul sektörü ve makroekonomik görünüm
  • Konut finansmanı hesapları
  • Gayrimenkul finansmanında ikincil piyasalar ve menkul kıymetleştirme uygulamaları
  • Gayrimenkul finansmanında yeni ürünler: Sukuk

 

Eğitime Kimler Katılabilir?

Gayrimenkul sektöründe ve bankaların ilgili departmanında çalışanlar, hukukçular, üniversite öğrencileri ve gayrimenkul finansmanıyla ilgilenen ve yeni enstrümanlar konusuna merak duyan tüm profesyoneller bu eğitimden faydalanabilirler.

Eğitimenler Hakkında

Doç. Dr. Orhan Erdem, Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi

Orhan Erdem, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesidir. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak da görev yapan Erdem, Finans ve Ekonomi Yüksek Lisans Programları’nın direktörüdür. Daha önce Borsa İstanbul Araştırma Bölümü’nde müdür ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulunan Erdem, burada onbeş kişilik bir ekiple yatırımcı psikolojisi üzerine araştırmalar yaptı. Borsa İstanbul’dan önce yine İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak istatistik, finansal ekonometri ve gayrimenkul finansmanı dersleri verdi. 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Ö. Bölümü’nden mezun olan Orhan Erdem, 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden yüksek lisans derecesi ve 2008 yılında da Universitat Autonoma de Barcelona’dan ekonomi doktorası aldı. Doktora tezi “Gelişmekte olan ülkelerde mortgage piyasalarının geliştirilmesi” üzerinedir. Akademik çalışmalarını genel olarak yatırımcı psikolojisi, mortgage piyasalarının geliştirilmesi, gayrimenkul enstrümanlarının değerlemesi ve kredi riski üzerine yapmaktadır.

Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, Çalık Gayrimenk

ul Geliştirme, Yönetim Kurulu Üyesi

1970 İstanbul doğumlu olan Doç. Dr. Feyzullah YETGİN, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Çalışma Ekonomisi Bölümü’nde “Türkiye’de Leasing ve İstihdam” konulu tezi ile yüksek Lisans çalışmasını tamamladı. “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Performans Değerlemesi ve Türkiye Uygulaması” konusunda Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim dalı’nda doktorasını 2002 yılında tamamladı. Pennsylvania Üniversitesi’nde akademik çalışmalarda bulunan Doç. Dr. Yetgin çalışma hayatına 1989 yılında Kale Kimya’da başladı. Daha sonra sırasıyla; Halk Finansal Kiralama A.Ş. Bütçe ve Planlama Yetkilisi, Demir Finansal Kiralama A.Ş. Mali İşler Yönetmeni, Kent Finansal Kiralama A.Ş. Mali Kontrol Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2000-2003 yılları arasında Finans Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Muhasebe ve İdari İşler Müdürü olarak görev aldı. 2003-2009 yılları arasında T.C. Başbakanlık TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2010 yılından itibaren Çalık Gayrimenkul Ticaret A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Yetgin, misafir öğretim görevlisi olarak 2004-2010 yılları arasında, Kadir Has Üniversitesi’nde Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans programında Mortgage ve Seküritizasyon dersi vermiştir. Akademik Dergilerde yayınlanmış makaleleri ile Mortgage Sistemi: Türkiye (Teori – Uygulama) adlı kendisinin ve Gayrimenkul Değerlemesi konulu ortak yazılmış kitapları bulunmaktadır. Ayrıca GYODER (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’dır.

Instructors

Doç. Dr. Orhan Erdem

Doç. Dr. Feyzullah Yetgin