Educational Programmes

Gayrimenkul Sektörünün Yeni Dinamikleri; Yeni Yasal Düzenlemeler, Kentsel Dönüşüm Projeleri

About Programme

A.Faruk Göksu 
Sıla Akalp

Eğitimin Amacı

Gayrimenkul sektörünün gelişimi yönünde yenilikçi yaklaşımlar ve son yasal düzenlemeler konusunda gelinen durumu değerlendirmek ve kentsel dönüşüm sürecinde arazi ve proje geliştirme yaklaşım ve yöntemlerini ortaya koymaktır.

Hedef Kitle

Eğitime katılacakların özellikle gayrimenkul geliştirme ve finans yaratma konusunda sektörde çalışan yönetici ve uzmanlar ile kamu sektöründe planlama ve tasarım konularında çalışanlardır. 

A.Faruk Göksu Hakkında

Kentsel Strateji, Ortak, Şehir Plancısı, Uzlaşma Yöneticisi 

1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü bitiren Göksu, kamu, özel sektör ve yerel örgütleri bir araya getiren pek çok kentsel dönüşüm projeleri uygulamıştır.

Kentsel gelişim ve dönüşüm konularında stratejiler, yenilikçi model ve öneriler ortaya koymakta ve projeler gerçekleştirmektedir. Projeden etkilenen grupların bir araya gelmelerini sağlamak üzere ‘uzlaşma yönetimi’ yapmaktadır.

Kentlerin gelecek stratejilerini belirlemek üzere Kentsel Strateji ve Katılımcı Planlama Çalıştayları ile kentsel sorunların çözümüne yönelik Stratejik Tasarım Çalıştayları düzenleyen Kentsel Strateji şirketinin kurucu ortağıdır. 

Sıla Akalp Hakkında

Kentsel Strateji, Ortak, Şehir Plancısı, Stratejik Tasarım Yöneticisi 

2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü bitiren AKALP, planlama ve tasarım ilkelerinin katılımcı ortamlarda belirlenmesi için strateji ve tasarım ilşkisini kurgulayan ‘stratejik tasarım yönetimi’ yapmaktadır. 

Kentsel Vizyon ve Stratejik Tasarım Yönetimi Yönetimi konusunda Cendere, Eskişehir, Denizli ve Çayırova projelerini yürütmektedir.

Yerel Girişime DESTEK Platformu ile ADA1ADA, Stüdyo 33 Programlarını da yürüten AKALP, Kentsel Strateji’nin ortağı ve Stratejik Tasarım Yöneticisidir.

Eğitim Programı

1. Proje Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar; Kavramlar
- Kentsel Vizyon
- Stratejik Tasarım
- Uzlaşma Yönetimi

2. Uzlaşma Yönetimi Proje Örnekleri
- Kartal Kentsel Dönüşüm projesi
- Cendere Kentsel Dönüşüm Projesi
- Tarlabaşı Yenileme Projesi

3. Stratejik Tasarım Proje Örnekleri
- Çayırova Vizyon Planı
- Cendere Stratejik Tasarım Çalıştayı
- Eskişehir-Porsuk Kenarı Dönüşüm Projesi
- Denizli 3X3 stratejik Tasarım Çalıştayı

4. Afet Riski Azaltma Yasa Taslağının Değerlendirilmesi
- Yasa İçeriği
- Yeni Uygulama Araçları
- Gayrimenkul Sektörü İçin Olanaklar

5. Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi
- Zorluklar ve Potansiyeller
- Süreçten Alınan Dersler
- Yenilikçi Öneriler

Instructors

A.Faruk Göksu

Sıla Akalp