Educational Programmes

KENTSEL DÖNÜŞÜM / YENİLEME SÜRECİNDE YAKLAŞIMLAR VE BÜYÜK PROJELER

About Programme

FARUK GÖKSU 
Kentsel Strateji, Kurucu Ortak ve Şehir Plancısı

Instructors

A.Faruk Göksu