Educational Programmes

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu’nun İşveren Açısından Getirdiği Yenilikler

About Programme

İş Mahkemeleri, Sil Baştan!

İş yargılamasında radikal değişiklikler içeren yeni İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanarak kısmen yürürlüğe girmiştir.

Özellikle bir takım iş davalarında, arabuluculuk kurumuna müracaat etmenin dava şartı olması, zamanaşımı süreleri, mahkeme kararlarına karşı kanun yollarına başvuru başta olmak üzere yürürlükteki iş hukuku mevzuatında köklü değişiklilerle, uygulamaya yönelik ezber bozan yenilikler gündeme gelmiştir.

"Yeni iş mahkemeleri yasasının işveren açısından getirdiği yenilik ve değişiklikler" konulu eğitimimiz ile değişikliğin işveren açısından getirdiği yenilikler ile yasal süreçlere ilişkin değişiklikler genel bir çerçeve ile ele alınarak uygulamaya nasıl etki edeceği üzerinde bilgilendirme yapılacaktır.

 

Kimler Bu Eğitime Katılmalı?

Sektör temsilcileri olan işverenler açısından büyük önem taşıyan eğitim seminerine şirketlerin Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisi başta olmak üzere işe alım, işten çıkarma, personel idaresinde yetkili, fesih süreçlerine doğrudan etki eden tüm çalışanların katılması beklenmektedir. 

Eğitmen hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Kayıt formu için tıklayınız.

Kayıt formunu doldurarak egitim@gyoder.org.tr adresine gönderiniz.

Instructors

Av. Doğan Turan