Eğitim Programları

AVM'lerde Ciro Denetimi Ve Gayrimenkul Yatırımlarında Güncel Finansman Yaklaşımları

Program Hakkında

Sektörün gelişmesine katkıda bulunmak, sektör çalışanlarının iş yaşamlarında fark yaratacak ve doğrudan çözüm üretecek bilgilere ulaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz eğitimlerimize AVM’LERDE CİRO DENETİMİ VE GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDA GÜNCEL FİNANSMAN YAKLAŞIMLARI konulu eğitimle devam ediyoruz! 

29.11.2011 tarihinde 09:30 - 13:30 saatleri arasında GYODER Ofisinde düzenlenecek eğitim As/Nexia Türkiye’den Levent Ergüven ve Murat Kutlutürk tarafından verilecektir. 

AS/Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danışmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finansman, iç denetim ve yapılandırması, yönetim danışmanlığı, vergi uyuşmazlıkları ve outsourcing alanlarında Türkiye'nin seçkin firmalarına hizmet veren uzman bir denetim ve danışmanlık kuruluşudur. 

Merkezi İstanbul olmak üzere; Adana, Ankara, Bursa, Denizli ve İzmir’de bulunan toplam 9 ofis ve 200'ün üzerinde ortak ve çalışanı ile hizmetlerini yürütmektedir. Bunun yanı sıra 1994 yılında açılan Moskova Ofisi 30'un üzerinde uzman kadrosu ile Rusya Federasyonu'nda faaliyet göstermekte olup önemli Türk firmalarına mali danışmanlık, denetim, muhasebe hizmetleri vermeye devam etmektedir. 

AVM’LERDE CİRO DENETİMİ 

Konu içeriği? 

Ciro Denetimi hizmeti ile her türlü ticari gayrimenkul yatırımcıları, alışveriş merkezi yönetimi veya sahipleri ile ciro bazlı kira sözleşmesi imzalamış olan kiracıların, kira kontratlarında belirtilen dönemlerde bildirdiği cirolarının doğruluk denetimlerinin yapılması ve bunun sonucunda da eksik veya hatalı kira ödemesinin önlenmesi hedeflenmektedir. Bu denetim hizmetinde, kiracının cirolara ilişkin evraklarının, evrak düzenleme, bilgi işleme sistemlerinin, maliye idaresine yapılan beyanlarının, defter kayıt ve belgelerinin incelenmesi neticesinde bildirilen ciro tutarlarının doğru olup olmadığı tespit edilir ve kira kontratlarına uygunluk denetlenerek sonuçlar kira kaybını da içerecek şekilde raporlanır. Yapılan denetim çalışmasında ayrıca kiracıların belge düzenine uyumunu da denetlemek amacı ile müşteri hüviyetindeki denetçiler tarafından sondaj satın alma işlemleri gerçekleştirilir.

Kimler Katılmalı? 

Başta alışveriş merkezleri olmak üzere ciro bazlı kiralama, komisyon bazlı çalışan işletmeler, bayiler veya bağımsız satıcılar kanalı ile lisanslı ürünlerini satan üreticiler ve franchising sistemi çalışan kuruluşlar ciro denetimini yaptırabilir. 


GAYRIMENKUL YATIRIMLARINDA GÜNCEL FINANSMAN YAKLAŞIMLARI 

Konu İçerik

Ticari gayrimenkul finansmanında değişen trendler ve bankaların yeni değerlendirme kriterleri 

Kimler Katılmalı

Yatırımcılar, Finansman Yöneticileri.

Eğitmenler

Murat Kutlutürk

Levent Ergüven