Kurumsal Yapı

Yurtdışı Temsilciliklerimiz

Amerika Birleşik Devletleri

Çağrı KANVER

İngiltere

Özlem GÖKÇE

Körfez Bölgesi

İdris DEMİRHAN