Yükselen Anadolu: Kentsel Kalkınma Hamlesi

Projenin Amacı

06 Şubat’ta yaşadığımız, 11 şehrimizi etkileyen iki büyük deprem Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri’nde toplam 110 bin km2 alanı kapsadı. Depremde 156 bin binanın yıkık veya acil yıkılacak, ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Depremlerin ardından hızla harekete geçen Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliği ile “Yükselen Anadolu” projesinde deprem bölgesinde halkın en öncelikli gündemi olan barınma ihtiyacını çözmeye odaklandı.

Bölgede hayata geçirilecek yeni şehir merkezlerinin “masterplan tasarımlarını” gönüllü olarak üstlendi ve 100 bin konutun tasarım sözünü verdi. 4 kent merkezinin kalkınma öncelikli kentsel dönüşümünü sağlayacak projelerin üretildiği Kalkınma Öncelikli Kentleşme (KÖK) projelerinde gönüllü faaliyetlerini sürdürdü.

GYODER, 24’ü yerel, 1’i yabancı olmak üzere 25 mimarlık ofisiyle, 3 ay gibi kısa bir sürede hedeflenen 100 bin konutun tasarımlarını başta mimarlar, akademisyenler, sanat ve şehir tarihçileri olmak üzere tüm paydaşlarını bir araya getirerek tamamladı.  11 ilin her birinin kendi tarihi dokusuna, kültürüne, kimliğine özgü şekilde yeniden tasarlanmasını sağlayan GYODER, bu tasarım sürecinde “tabiattan”, “toplumdan”, “teknolojiden” ve “tasarımdan” oluşan 4T prensiplerini baz alarak çalışmalara katma değer sağladı.  

Yükselen Anadolu Projesi kapsamında bölgenin ekonomik sosyal kültürel  gelişimi ana amacı ile hedeflenen oluşumda deprem dolayısı ile alt başlıklardan olan barınma ihtiyacını  zaman ve güvenlik parametrelerinden taviz vermeden acil barınma kapsamında ele alınması ve çözümlenmesi hedeflenmektedir. GYODER olarak hedefe odaklanırken bölgede  yaşanan travmayı hatırlatan afet  yapısı tekdüzeliğinden sıyrılarak sosyo-ekonomik  yapının da planlanarak bölgeye özgü yaşam alanları tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanmıştır.

Basın Bülteni

6 Şubat’ta Gaziantep ve Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem ile birlikte 10 ilimizde ciddi bir yıkım meydana gelmiş, Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal afeti yaşanmıştır. 

Afetten etkilenen bölgelerimizin yeniden ihyası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın liderliği ve koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut yürütücülüğünde, sivil toplum kuruluşlarımızın katkısı ile ortak akla, bölgelerin ihtiyacına, kültürüne, yaşayışına uygun planlama çalışmalarına başlanmıştır. 

Biz de GYODER olarak, deprem bölgesinde imar ve ihya edilecek olan yeni şehir merkezlerinin ‘ketnsel strateji, masterplan ve mimari tasarımları’ için tamamen gönüllü bir şekilde tabiatla uyumlu, tasarıma değer veren, en uygun tekniği baz alan ve toplumumuzun menfaatlerini önceleyen bir bakış açısıyla öneri niteliğinde bir çalışma yaparak elimizden gelen katkıyı sunmak için çabalıyoruz. 

Dünyanın ve ülkemizin önde gelen mimarları, mühendisleri ve planlamacılarından oluşan paydaşlarımız ve üyelerimiz ile birlikte planlanan projelerinin ‘tasarımlarını’ gönüllülük esasıyla üstlenmiş bulunmaktayız.

Bütün derdimiz ve amacımız ülkemizin kentsel refah seviyesinin artmasıdır. Bu sürece dahil olup katkı vermek isteyen tüm gönüllüler derneğimizle irtibata geçebilir. Tasarım sürecinin dışında herhangi bir sürecin içinde GYODER olarak bulunmadığımızı da kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GYODER Yönetim Kurulu 


Galeriler