Eğitim Programları

Ön Ödemeli Konut Satış ve Taksitle Satış Sözleşmeleri Eğitimi

Program Hakkında

Neredeyse tüm gayrimenkul şirketleri projelerinin finansman ihtiyacı sebebiyle maketten satış yapmaktadırlar. Bu projelerin tamamlanması ile birlikte maketten satılamayan taşınmazlarsa çoğunlukla vadeli olarak müşterilere satılmaktadır. İşte müşteri ayağını ekseriyetle tüketicilerin oluşturduğu bu pazar; hukuken sıkı bir şekilde düzenlenmekte; sözleşmeler, sözleşmelerin zorunlu içerikleri ve feshi, ödeme şekilleri ve taşınmazların vaad edilen özellikleri taşıyıp taşımaması gibi hususlar belirli yasal kurallara tabi tutulmaktadır.

Bu eğitim ile maketten satışın temelini oluşturan ön ödemeli konut satışları ve tamamlanmış taşınmazların vadeli satışını konu alan taksitle satışlar hakkında bilgi verilecektir.

Eğitimin İçeriği ve Konu Başlıkları

  • Sözleşmenin kurulması ve geçerliliği
  • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Yönetmelik düzenlemeleri
  • Sözleşmenin zorunlu içerikleri, ekleri ve ön bilgilendirme formu
  • Sözleşmeden Cayma ve Dönme
  • Konut kredili Sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar
  • Vadeli Satışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar
  • Geç teslim ve sonuçları
  • Taşınmazın ayıplı olması ve Tüketicilerin seçimlik hakları

Eğitmenler

Av. Sinem Çelik Tuncel