Eğitim Programları

Proje Yönetimi Destekli Teşvik Yatırımları ve Finans Modellemesi Eğitimi

Program Hakkında

Neden Katılmalısınız?

Bu eğitimde yatırımcılara müşteriyi nasıl kazanabileceklerini, günümüz teknolojisine ve piyasasına nasıl adapte olabileceklerini, aynı zamanda teşvik yatırımlarının tam olarak ne olduğunu ve profesyonel bir destek ile teşvik kredilerine nasıl ulaşabilecekleri, proje yönetiminin tam olarak ne olduğu, şirketlere ne gibi katkıları olacağı, banka ve finans kuruluşlarının proje yönetimine bakış açısı, zaman ve para anlamında nasıl katkısı olacağı, yatırımcıların en uygun yatırımı nasıl yapacaklarını ve oluşabilecek nakit akışı sıkıntılarını nasıl en aza indirecekleri konularında yol gösterilmesi planlanmaktadır.

Eğitimde; proje yönetimi ve finans yönetimi kültürünün multi disipliner anlamda tüm katmanları ile analiz edilerek yatırımcı, müşteri, proje ve finans yöneticileri paydaşlarının en doğru hangi modelle ve yatırım şekliyle biraraya gelmeleri gerektiğini sentezlemek, bu yolda sektöre farklı bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmıştır.

Kimler Bu Eğitime Katılmalı?

Gayrimenkul sektöründe ufkunu geliştirmek, günümüz şartlarına nasıl uyum sağlayacağını ve müşterinin beklentisini nasıl karşılayacağını öğrenip, finans yönetimine doğru bir şekilde yön vererek finans kaynağı yaratmak isteyen yatırımcılar, sektörde çalışan proje paydaşları (proje sponsorları, proje sahipleri, kullanıcılar, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri vb.), proje yönetimi, teşvik yatırımları ve finans modellemesi hakkında derinlemesine bilgi edinmek isteyenler, profesyonel anlamda uzmanlığını uygulamak isteyen kişiler eğitime katılabilirler.

Eğitmenler

Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ

Doç. Dr. Ayşe Dilara ALTIOK YILMAZ

Dr. Hikmet ERKAN